Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning

Teaterhögskolan i Malmö har en bred förankring i den samtida konstnärliga forskningsmiljön, såväl genom sina disputerade forskare, som genom lärares engagemang i olika konstnärliga projekt.

De två forskarna Sven Bjerstedt och Kent Sjöström är verksamma som lärare på teaterhögskolan och inom fakultetens forskarhandläggning. Sven Bjerstedt disputerade i musikpedagogik 2014 med avhandlingen Storytelling in Jazz Improvisation: Implications of a Rich Intermedial Metaphor. Hans forskning handlar om hur vi kan nå en djupare förståelse av musik och teater genom att studera begreppslån mellan konstarterna. Kent Sjöström disputerade i teater 2007 med avhandlingen Skådespelaren i handling: strategier för tanke och kropp. Hans nuvarande forskning berör de värderingar och ideologier som omger eller är inneboende i scenkonstnärens praktik, ofta i anknytning till Bertolt Brechts teoribildningar.

Skolan bedriver forskarutbildning i teater och har fyra doktorander: skådespelarna Petra Fransson – antagen 2009 – och Ellen Nyman, dramatikern Annika Nyman, samt regissören John Hanse, samtliga antagna 2015.

Dramatikern Christina Ouzounidis disputerade 2016 med avhandlingen Tvivel. Replikernas poetik, och den tidigare läraren Erik Rynell disputerade 2008 vid Teaterhögskolan i Helsingfors med avhandlingen Action Reconsidered. Cognitive Aspects of the Relation between Script and Scenic Action.

Övriga forskningsinriktade projekt med anknytning till Teaterhögskolan i Malmö, ofta i samarbete med Teatr Weimar, bedrivs av Jörgen Dahlqvist, Fredrik Haller och Linda Ritzén. Dessa projekt är en del av den aktiva frigruppsscenen i Malmö och inkluderar såväl fria scenkonstnärer som andra konstnärliga högskolor.

 

 

 

Relaterad information

I Lunds universitets forskningsportal kan du söka efter forskare, forskningsoutputs (tex publikationer eller konstnärliga arbeten), projekt och enheter vid LU.
http://portal.research.lu.se/portal/sv/

LUCRIS

Lunds universitets forskningsinformationssystem
I LUCRIS, som står för Lund University Current Reasearch Information System, kan du lägga in information om dig som forskare, dina projekt, publikationer och aktiviteter som sedan blir sökbara i den externa webbportal som presenterar hela universitetets forskning - öppen för alla.
Information om hur du loggar in och lägger in material i Lucris hittar du här:
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Färsk THM-forskning
Malmölärare till Brasilien

Observe! Imitate? Be yourself!

Kursplaner:
Konstnärlig metod
Konstnärlig metod 2
Akademiskt skrivande
Perspektiv på konstnärlig forskning