Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Inter Art Center

Inter Art Center är tänkt att utgöra en mötesplats för personal och studerande vid Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna, som bedriver experimentell och framåtsyftande forskning och utvecklingsarbete.

Miljön vid IAC ska ge möjlighet till interdisciplinära projekt mellan bildkonst, musik och teater, men också mellan dessa och andra vetenskaper. Även samprojekt med konstnärer utanför de egna institutionerna kan förekomma. Förutom en viss basverksamhet är tanken att internt eller externt finansierade projekt ska bedrivas här och avlösa varandra.

Vid Inter Art Center finns publika lokaler för bildkonst, musik och teater som är anpassade för den experimentella inriktningen och som kompletterar befintlig konsertsal, teater och galleri genom en annorlunda utformning som inbjuder till flexibel användning.

Inter Arts Center stöds av Sparbanksstiftelsen Skåne och Crafoordska stiftelsen.

Relaterad information