Historia


Teaterhögskolan i Malmö har sina rötter i den elevskola, som 1944 bildades vid Malmö Stadsteater.

1964 blev skolan en självständig högskola.

1977 blev den en del av Lunds Universitet och ingår sedan 1984, tillsammans med andra konstnärliga utbildningar i Malmö, i det Konstnärliga området vid Lunds Universitet.

Teaterhögskolans pedagogiska profil började formas redan under de första åren. En stabil grund lades genom det arbete med avspänning som introducerades av Andris Blekte, skolans förste huvudlärare i scenframställning, samt i rörelseläraren Orest Koslowskis undervisning. Båda dessa pedagoger har under längre tid varit verksamma vid skolan. Teaterhögskolans geografiska läge stimulerar till internationella kontakter och uppbyggnaden av pedagogiken har kunnat ske i kontakt med några av
världens mest framstående utbildningar på området.

1988 inrättades en professur i scenisk gestaltning. Radu Penciulescu blev den förste innehavaren. Genom hans förmedling har skolan kunnat knyta till sig ytterligare pedagoger av internationellt format. Även framstående företrädare för det svenska och regionala teaterlivet har under alla år varit verksamma som pedagoger vid skolan.

1998 vidgade skolan sin verksamhet genom att även erbjuda en utbildning för dramatiker, "Att skriva för skådespelare".


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-03-05

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00