Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konstnärligt masterprogram i teater

På masterprogrammet uppmuntras en konstnärlig praktik som undersöker former av utvidgat berättande för scenrummet. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är knappt någon stor skillnad på en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. Scenkonsten har blivit alltmer internationell och festivaler och gästspelsscener är noder där den nya scenkonsten visas upp och diskuteras. Det har därför uppstått ett behov av konstnärer som både kan historicera, tolka och översätta kulturella uttryck mellan kulturella sfärer – mellan det fria kulturlivet, institutionerna, festivalerna, gästspelsscenerna samt mellan media och det konstnärliga forskningsfältet –  och utveckla ny och spännande scenkonst.
På masterprogrammet diskuteras hur teaterns traditionella metoder tillsammans med tvärdisciplinära uttryck som innefattar video, ljud, musik, koreografi och olika former av media, kan samverka för att utveckla scenkonstfältet och att kommunicera med en publik. Fokus ligger på att utveckla konstnärlig metoder, dramaturgiska strukturer och nya koncept för scenen.
Masterprogrammet lägger fokus på utvecklandet av den egna konstnärligheten genom eget praktiskt arbete,  och detta kan ske individuellt eller i grupp.
 
Utbildningens upplägg

Det första året innehåller dels en längre introduktionskurs där vi diskuterar kunskaps- och metodfrågor med utgångspunkt i teaterns praktik. Under året finns tid för två större perioder av eget konstnärligt skapande med handledning, samt seminarieserier med kritiska perspektiv och tid för att reflektera över sitt eget skapande.
 
Andra året startar med en forskningsförberedande kurs, vilken sedan följs av en längre period av eget skapande och tid för reflektion. Programmet avslutas med att ett scenkonstverk och en skriftlig verkkommentar presenteras.
 
Behörighetskrav:

För antagning till masterprogrammet krävs en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Programmet ger en masterexamen i teater.

För mer information ta kontakt med:
Jörgen Dahlqvist, jorgen.dahlqvist [at] thm.lu.se
Tel 040-32 55 94

Relaterad information

Ansökan
Anmälningsperioden är avslutad och urval till programmet pågår

Ansökan om undantag (pdf)
Avsiktsförklaring (pdf)
Avsiktsförklaring ska laddas upp på antagning.se senast måndagen 2 maj. Denna kommer sedan att användas i urvalet till programmet bland de behöriga sökandena.
Letter of Intent (pdf) 
Letter of Intent shall be uploaded on antagning.se by Monday, May 2. This will be used in the selection for the programme among the qualified applicants.

Programmet startar 29 augusti 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kursplaner

Konstnärlig metod och komposition 1
Eget arbete 1
Konstnärlig metod och komposition 2
Eget arbete 2
Konstnärlig metod och komposition 3
Eget arbete 3
Examensarbete

 

Utbildningsplan

Folder