Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Milo Rau promoverad till hedersdoktor vid Teaterhögskolan

Teaterhögskolan i Malmö har 2019 utsett den internationellt framstående schweiziske regissören Milo Rau till ny hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten, Lunds Universitet. En högtidlig ceremoni ägde rum i Lunds domkyrka den 24 maj, 2019.

I samband med sitt Sverigebesök fick Malmö även möjligheten att möta och höra Milo Rau under en helkväll i samtal med Björn Sandmark, VD för Göteborgs Stadsteater under rubriken “Framtidens Stadsteater” på Inkonst, Malmö den 23 maj.
Teaterhögskolan i Malmö, Milo Rau, foto_bea-borgers

Genom utnämningen vill Teaterhögskolan särskilt lyfta fram Milo Raus undersökande av nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Milo Rau promoverades vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka den 24 maj 2019.

Genom sina iscensättningar av politiskt avgörande händelser ger Rau perspektiv på historien och undersöker sanningsanspråket i såväl konst som politik.
Milo Raus konstnärskap är inte begränsat till regi, utan han utvecklar genom sitt skapande också nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Som författare och världsomspännande föreläsare genomlyser han teatern med bland annat sociologi och kulturteori.

Teaterhöskolan i Malmö, Doktorspromovering 2019, Lunds universitet
Doktorspromovering 2019, Lunds universitet. Ditte Maria Berg, Milo Rau, Petra Fransson, Kent Sjöström

I sin roll som konstnärlig ledare för NTGent i Belgien har Rau skapat ett manifest (Gent Manifestet) som ifrågasätter institutionernas roll i framtidens scenkonst och betonar kollaborativt arbete och inkludering av nya röster på teatern som ett möjligt alternativ. Milo Rau´s uppsättningar och pedagogiska arbetsmetoder har stor betydelse för Teaterhögskolan i Malmös studenter och lärare och synen på inkludering, nya berättarperspektiv, medvetenhet inför samhälleliga utmaningar och en genomlysning av institutionernas roll knyter väl an till den utveckling Teaterhögskolan i Malmö står inför vad gäller framtidens scenkonstutbildningar.

Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670.

Läs mer om Milo Rau här.

Läs mer om samtliga utnämnda hedersdoktorer vid Lunds universitet 2019 här.

Doktorspromovering Lunds universitet 2019, Hedersdoktor Milo Rau vid Teaterhögskolan i Malmö
Doktorspromovering 2019, Lunds universitet

Teaterhöskolan i Malmö Öppet samtal på Inkonst med hedersdoktor Milo Rau
"Framtidens Stadsteater" -publikt samtal på Inkonst med hedersdoktor Milo Rau, 23 maj, 2019.

Senaste nyheter

2020-03-17

Förändringar av planerade arrangemang med anledning av coronaviruset

Förändringar av planerade arrangemang med anledning av coronaviruset
2020-02-28

Är du den som är med och tar Skådespelarprogrammet in i framtiden?

Är du den som är med och tar Skådespelarprogrammet in i framtiden?
2020-02-24

Att representera en annan människa - ny sommarkurs med Tue Biering och Felicia Ohly

Att representera en annan människa - ny sommarkurs med Tue Biering och Felicia Ohly
2020-02-04

Ny professor i teater, konstnärlig forskning vid Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Ny professor i teater, konstnärlig forskning vid Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet
2020-01-20

Joint production between students from the Art Academy and the Theatre Academy

Joint production between students from the Art Academy and the Theatre Academy