Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Teaterhögskolan blir 2025 sambo, med ny adress i Varvsstaden

Planerna för hur Teaterhögskolan, Musikhögskolan och Konsthögskolan i Malmö i framtiden ska samlokaliseras och bilda ett gemensamt konstnärligt campus vid Lunds universitet, tar nu ett stort steg framåt.
Arkitektskiss av framtida Konstnärligt campus i Varvstaden, Malmö

Lunds universitet har i slutet av augusti 2020 tecknat ett samarbetsavtal med Varvsstaden AB som kommer att ligga till grund för den gemensamma utvecklingen av den konstnärliga fakultetens nya gemensamma campus. Avtalet ger den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet möjlighet att gå vidare in i en förstudiefas med upphandling av arkitektbyrå och vidare arbete med hur de tre skolorna ska samlokaliseras och inrymmas i de tilltänkta byggnaderna. Allt detta som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas vara färdigt för inflyttning 2025/26.

Varför Varvsstaden?

Lunds universitet utvärderade under våren 2020 ett flertal alternativ på lokalisering av ett nytt campus och utvärderingen gav Varvsstaden högst poäng. Det som blev avgörande var bland annat det attraktiva geografiska läget som ger ökad tillgänglighet och närhet till andra kulturaktörer samt kollektiva transportmedel såväl nationellt som internationellt. Därtill har fastighetsägaren Varvsstaden AB ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheten, med en stark intention att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, vilket också var ett centralt kriterium för projektet. 

Skiss av framtidsplan för framtida Varvstaden, Malmö

De två byggnader som universitetet har blivit erbjudna är maskin- och monteringshallen samt vagnverkstaden från före detta Kockums verksamhet. Fakultetens verksamheter är i behov av speciallokaler med verkstäder, akustiskt unika lokaler, stora rumsligheter och stort fokus kommer att ligga på effektivare lokalanvändning genom samutnyttjande av hela campus.

Invändigt foto av nuvarande maskinmonteringshallen, Varvstaden AB

Följ utvecklingen genom framtida uppdateringar på Konstnärliga fakultetens webb.

Artikel i Sydsvenskan.

Senaste nyheter

2020-09-21

Forskarteamet på Teaterhögskolan i Malmö slår upp portarna för Öresund Research Collegium for Artistic Research

Forskarteamet på Teaterhögskolan i Malmö slår upp portarna för Öresund Research Collegium for Artistic Research
2020-09-19

Skådespelarstudenter på praktik hösten 2020

Skådespelarstudenter på praktik hösten 2020
2020-09-01

Teaterhögskolan blir 2025 sambo, med ny adress i Varvsstaden

Teaterhögskolan blir 2025 sambo, med ny adress i Varvsstaden
2020-08-20

Student presentations from the summer course Conceptual Project in Performing Arts

Student presentations from the summer course Conceptual Project in Performing Arts
2020-07-06

Ytterligare två streamingpremiärer!

Ytterligare två streamingpremiärer!