Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Jag vill låta denna slitning utmana mitt skrivande"

Annika Nyman
Annika Nyman, doktorand Teaterhögskolan

Doktorand Annika Nyman har precis haft sitt 75%-seminarium i forskningsprojektet "Dubbla tragedier – om att låta en litterär slitning omvandla ett dramatiskt skrivande". Opponent var Laura Luise Schultz, lektor i konst och kulturvetenskap vid Köpenhamns universitet.

Hur kändes seminariet?

-Både roligt och frustrerande. Jag har jobbat länge för att bli tydlig och så inser jag att jag misslyckats med att kommunicera vissa saker. Min opponent pekade på väldigt nyttiga saker, som att tydliggöra att distinktionen mellan det litterära och det dramatiska inte handlar om en absolut polarisering.

Litterära slitningar och mellanmänskligt handlande är de två centrala begreppen i ditt projekt - kan du kort förklara vad de går ut på? 

-Det litterära handlar om det som i första hand skrivs för att läsas, och som exempelvis kan fungera beskrivande. Det dramatiska däremot handlar om mellanmänskligt, relationellt handlande. I det dramatiska – om man hårdrar det – sägs exempelvis ingenting bara för att sägas, där är det snarare fråga om människors handlande gentemot varandra. Det är också intimt bundet till allt mellanmänskligt handlande som inte har med ord och text att göra. Att tiga kan exempelvis vara lika mycket handling som att säga någonting. 

Varför är dessa begrepp intressanta för dig? 

-Jag upplever att det finns ett dilemma – en slitning – mellan det litterära och det dramatiska när jag skriver. Det dramatiska handlandet får hela tiden konsekvenser mellan människor, det blir till handlingar och mothandlingar då två personer försöker lösa en specifik dramatisk konflikt. Men så finns också det litterära som innebär att texten och orden liksom breder ut sig, först på pappret och sedan i scenrummet. Det blir till två rörelser och dessa går sällan i takt med varandra. Om texten på ett litterärt plan förlorar sig i beskrivningar av exempelvis någonting på kroppens insida – exempelvis hjärtats slag, blodet som pumpas runt i ådrorna och bruset i kapillärerna  – hur kan då denna text göras nödvändig som mellanmänsklig och dramatisk handling? 

-Jag vill låta denna slitning utmana mitt skrivande och förändra hur mina manus i slutändan ser ut. För att göra det har jag behövt definiera begreppen och förstå dem, för att sedan kunna förändra mina strategier och metoder. 

Hur kommer du att arbeta vidare med projektet? 

-Det är en fråga om att sålla bland möjliga vägar, avgränsa och välja en riktning. Ska dramatikbegreppet genom historien gås igenom, ska jag fördjupa mig i performativitetsbegreppet, eller kanske snarare fördjupa min diskussion om text och det skrivande rummet? Kanske ska det tredje verket som jag har planerat att ha med i avhandling faktiskt utgå? Sådana saker. Sedan behöver jag läsa in mig på ett par teorier till och helt enkelt skriva färdigt. 

När planerar du att disputera? 

-Just nu är min tanke att disputera i september 2023.


Annika Nymans profil i Forskningsportalen