Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogerna får större plats i NAJS-projektet

Pelle Hanaeus
Pelle Hanaeus, projektledare NAJS

Teaterhögskolan är i mitt uppe i det projekt som ska leda till att fler perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats i utbildningarna och bidra till relevant scenkonst.

Under hösten är Teaterhögskolans pedagoger i fokus genom egendefinierade projekt kring mångfald och jämlikhet, handledda av Pernilla Glaser, författare och förändringsledare. Höstterminen inleddes också av en träff för anställda och studenter med Lindy Larsson, verksam vid Maxim Gorki teatern i Berlin, kring normkritisk teater.

Pelle Hanaeus, utbildningsansvarig för skådespelarprogrammet och projektledare för NAJS:

På projektets blogg står det att ni också har påbörjat ett arbete med pjäslistor och pjäsbanker, vad innebär det?

- Det är ett sätt att låta fler perspektiv kommer till uttryck och gestaltas i de arbeten som våra studenter gör, som bygger på dramatisk text. Vi ser det också som inspiration och allmänbildning kring dramatik från olika världsdelar och språkområden, både för studenter och lärare. Två utmaningar här är dock bristen på pjäser översatta till svenska och rättighetsfrågor.

Finns det andra lärosäten som ni i projektet utbyter idéer med för inspiration?

- Vi har under hösten haft kontakt med teaterakademier i Istanbul och Warsawa, skolor som arbetar med delvis andra utmaningar, men där det finns inspirerande studenter och personal, som kämpar för likabehandling och jämlikhet.

Kan man säga att Teaterhögskolans arbete med breddad rekrytering har gett resultat i exempelvis årets intag?

-Nej, projektet har ingen makt i antagningsfrågor, men juryn för skådespelarprogrammet är sammansatt på ett sätt som gör att frågor om representation blir självklara och att fler sökanden kan känna sig representerade av skolan.

-Projektet arbetar istället med att stötta rekrytering av gästpedagoger som rasifieras som annat än vita. Här vill vi lyfta fram vikten av att i alla rekryterings-sammanhang tänka på vilka erfarenheter och perspektiv som inte redan finns i organisationen.


Mer info:

Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten (NAJS) är ett projekt för jämlik scenkonst som pågår från januari 2021 till juni 2022. Läs mer här

NAJS-bloggen