Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regissören Milo Rau blir ny hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten

milo
Milo Rau. Foto: Bea Borgers

Teaterhögskolan i Malmö har utsett den internationellt framstående schweiziske regissören Milo Rau till ny hedersdoktor. Genom utnämningen vill vi särskilt lyfta fram Milo Raus undersökande av nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Milo Rau promoveras vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka den 24 maj.

Genom sina iscensättningar av politiskt avgörande händelser ger Rau perspektiv på historien och undersöker sanningsanspråket i såväl konst som politik. Hans uppsättningar och pedagogiska arbetsmetoder har stor betydelse för Teaterhögskolan i Malmös studenter och lärare.

Bland hans produktioner kan nämnas de uppmärksammade Breivik’s Statement, The Congo Tribunal och The last days of the Ceausescus, och sin konstnärliga hållning betecknar Rau själv som ”global realism”.

Hans föreställningar har framförts på flera betydande internationella scenkonstfestivaler, som Theatertreffen i Berlin och Festival d’Avignon. Rau har vunnit ett flertal teaterpriser, bland annat Peter-Weiss-Prize (2017) och World Theatre Day ITI Prize (2016). 

Milo Raus konstnärskap är inte begränsat till regi, utan han utvecklar genom sitt skapande också nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Som författare och världsomspännande föreläsare genomlyser han teatern med bland annat sociologi och kulturteori.

I sin roll som konstnärlig ledare för NTGhent i Belgien har Rau skapat ett manifest (Gent manifestet) som ifrågasätter institutionernas roll i framtidens scenkonst och betonar kollaborativt arbete och inkludering av nya röster på teatern som ett möjligt alternativ. Synen på inkludering, nya berättarperspektiv, medvetenhet inför samhälleliga utmaningar och en genomlysning av institutionernas roll knyter väl an till den utveckling Teaterhögskolan i Malmö står inför vad gäller framtidens scenkonstutbildningar.

“It’s not just about portraying the world anymore. It's about changing it. The aim is not to depict the real, but to make the representation itself real.” - Milo Rau

Milo Rau kommer att hålla en föreläsning på INKONST i Malmö den 23 maj i samband med promotionen till hedersdoktor.

Läs mer om Milo Rau, Gent Manifestet och hans International Institute of Political Murder här.

OBS: Den 23 maj gästar Milo Rau Inkonst för ett samtal med Björn Sandmark, VD för Göteborgs Stadsteater. Läs mer om arrangemanget här.