Samarbete med Den Danske Scenekunstskole

Ett sista ord om våld, december 2020, 3 svettiga personer i orangea regnjackor brevid varandra mot vit bakgrund

I starten av december redovisades föreställningen Ett sista ord om våld på Teaterhögskolan i Malmö.
Föreställningen är en devisad föreställning i ett samarbete mellan tre skådespelarstudenter från Teaterhögskolan i Malmö; Elle Kari Bergenrud, Jesper Bark Brandin & Lukas Olde Monnikhof, och Sofi Orem Skoglund, registudent från Den Danske Scenekunstskole. Samtliga studenter går sina tredje och sista år på respektive utbildning. Projektet är en del av regissörens bachelorarbete.

”Jag kan inte göra anspråk på något särskilt intresse för våld, förutom fascinationen som det väcker inom alla människor. Våld fascinerar eftersom det är det motsatta till det enda som mänskligheten delar med Gud - förmågan att skapa. Skapande kräver talang och våld gör inte det, men båda har samma resultat - omvandling av naturligt material, upphetsning gränsande till det orgasmiska, en känsla av makt. Om det finns skam i utövandet av våld, i motsats till det pseudo-religiösa upphöjandet av skapandet av konst, rättfärdigas det lätt genom en känsla av ett upphöjt mål för vilket våldet är medlen.”
- Anthony Burgess, 1982

Se fler bilder och läs mer om föreställningen här

Föreställningsbild Ett sista ord om våld, HT2020, Foto Jan Michelsen

Föreställningsbild Ett sista ord om våld, HT2020, Foto Jan Michelsen