Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sommarkurser på Teaterhögskolan 2021

Tvådelad bild med person i orange hoodie hållandes i plakat och till vänster en full åskådarläktare av folk med färgat overlay. Foto

Sommaren 2021 kommer Teaterhögskolan i Malmö erbjuda två sommarkurser om vardera 7,5 högskolepoäng; “Att representera en annan människa, fortsättningskurs” och “Performance och Community” (“Performance and Community”). Anmälningsperioden till kurserna är öppen 19 februari till 15 mars.

“Att representera en annan människa, fortsättningskurs” ges på distans 7 juni-11 juli, med svenska som undervisningsspråk.   
“Performance och Community” (“Performance and Community”) ges på distans 14 juni-18 juli med engelska som undervisningsspråk. 
Anmälningsperioden för sommarkurser 2021 är öppen 19 februari till 15 mars. Anmälan görs via antagning.se. 


“Att representera en annan människa, fortsättningskurs”

I år ebjuder vi fortsättningen på förra sommarens populära kurs ledd av av den danska regissören och Reumert-pristagaren Tue Biering och dramatikern och dramaturgen Felicia Ohly. Det undersökande arbetet kring scenkonst och representation i gestaltning av en annan människas historia som startade i och med förra årets kurs fördjupas i år med en fortsättningskurs. Kursen syftar till att genom konstnärlig praktik utveckla metodik gällande representation och scenkonst. 
Läs mer om “Att representera en annan människa, fortsättningskurs”, Tue Biering och Felicia Ohly på utbildningssidorna 

Stor grupp av åskådare på en en arena läktare. Foto med färgat overlay

“Performance and Community”

I denna sommarkurs välkomnar vi kursledare och handledare Nasim Aghili till skolan.  
Kursen kommer att ges på engelska och välkomnar internationella studenter att ansöka. Den vänder sig till studenter och konstnärer som har intresse för kollaborativa processer i samarbete med människor i samhället och communities utanför det kontnärliga fältet. 
Kursen kommer låta deltagarna bekanta sig med begrepp som de-kolonisering och "social art" samt beröra de etiska diskussioner som kan uppstå i förhållande till samarbete med aktörer utanför konstfältet i relation till sin egen konstnärliga praktik. 
Läs mer om “Performance and Community” och Nasim Aghili på utbildningssidorna 

Kvinna i orange tröja håller upp en skylt framför sig med ett textbudskap. Foto
From Shoresh/The-Ground-Is-On-Fire. Foto: Thomas Straub