Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendiater 2024

Alla stipendiater med diplom. Foto.
Från vänster: Bikkie Samson Gudmundsson, Per Holmqvist, Ida Knapp Drougge, Anton Cöster, Alexander Gustavsson, Emma Stocke, Linda Blom, Ebba Svilling.

Vid terminsavslutningen på Teaterhögskolan delas en rad olika stipendier ut till studenter som stått för särskilda insatser under sin tid på skolan. Läs mer nedanför om stipendiaterna för 2024.

Lars Passgårds stipendium

Med stark scenisk närvaro och en excellent arbetsetik har hon erövrat stor kunskap och förmåga i skådespelaryrkets alla utmaningar. Som ett erkännande för detta tilldelas Emma Stocke Passgårds stipendium 2024.   

Foto Emma Stocke.
Emma Stocke.

Olle Linds stipendium 2024   

För sin förmåga att klokt och öppet reflektera över felsökning och problemlösning i skådespelarens arbete med att förvalta regianvisningar samt för sin ambition att vända hinder till möjligheter och bidra till en ökad kunskapsnivå hos kolleger och arbetsgivare har Ida Knapp Drougge utsetts till 2024 års mottagare av Olle Linds stipendium.

Foto Ida med diplom.
Ida Knapp Drougge.

Hänhels stipendium 2024   

Med stark konstnärlig integritet och en ständig strävan att bredda och fördjupa sitt skådespeleri har han hela tiden erövrat ny kunskap. Som en uppmuntran till framtida utmaningar tilldelas Alexander Gustavsson Hähnel-stipendiet 2024.   

Alexander med diplom. Foto.
Alexander Gustavsson.

Med en fokuserad närvaro arbetar hon alltid ambitiöst och noggrant. Målinriktat och med stor nyfikenhet för nya utmaningar har hon ut utvecklats stadigt genom utbildningens alla moment. Som en uppmuntran till fortsatt arbete tilldelas Ebba Svilling Hähnel-stipendiet 2024.     

Ebba med diplom. Foto.
Ebba Svilling.

Annik och Lars Leanders stipendium 2024   

Vi har även glädjen meddela att 2023 års stipendium från Stiftelsen Annik och Lars Leander om 50 000 kr har tilldelats Anton Cöster.

Anton med diplom. Foto.
Anton Cöster.

Jubelfondens stipendium 2023   

Tidigare under läsåret tilldelades även tre studenter Jubelfondens stipendium för 2023. Det stipendiet gick till följande:

Linda Blom (KOS) är en kreativ scenkonstnär som är lika skicklig bakom kameran, vid ljusbordet, som på scen. Hon är en öppensinnad teatermakare som tar risker på scen, men också en öppen person som på engagerat och konstruktivt sätt bidrar till samhället. Blom har alla förutsättningar för bli en aktiv del av i en progressiv utveckling av scenkonstmiljön och till utvecklandet av en kollektiv scenkonstforskning som kommer med överraskande förslag på hur scenkonstens framtid kan bli.

Linda med blommor i famnen. Foto.
Linda Blom.

Per Holmqvist (KOS) är en passionerad och hårt arbetande scenkonstnär som brinner för att lära sig nya saker både som skådespelare/artist och kreativ teatermakare. Han har under sin studietid på Teaterhögskolan i Malmö utvecklat en stor förmåga att låta video, ljud, musik samverka för en scenkonst som söker efter nya format. Holmqvist är också är en bra kollega och studiekamrat vilket sammantaget med hans konstnärliga skicklighet gör att han kommer att ha viktig plats i den framtida scenkonstbranschen.   

Per med blomma i handen. Foto.
Per Holmqvist.

Bikkie Samson Gudmundsson (DRAM) tar i sitt skrivande sig an livets stora frågor. Med integritet, språklig skicklighet och hög arbetsmoral söker hen efter det seriösa och det djupgående i gestaltandet av mänskligt handlande. Vägen kan ibland vara vindlande men genom sin målmedvetna förmåga att kombinera mod, fantasi och känslighet tar sig hen alltid vidare in i det okända, det som sällan eller aldrig har berättats. I en tid som behöver konst som inte är tvärsäker utan som söker vidare efter det vi ännu inte vet har Samson Gudmundsson med sin skarpa nyfikna blick alla förutsättningar att bli en viktig röst på teaterscenerna såväl som inom film/tv och i kulturdebatten i stort.

Bikkie med blomma i handen. Foto.
Bikkie Samson Gudmundsson.