Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barbara Wilczek Ekholm

Lektor i dans och scenisk rörelse på skådespelarprogrammet

I have been teaching at the Malmö Theatre Academy since 1977. My work is focused on the art of acting through movement, dance and choreography. By interaction with the student I am searching for the functional fusion of the intellect and the body.

The main goal of my method is ”to be in the right place at the right moment”. The method enables the student to explore how to achieve a well-trained body explicitly for acting, and also how to achieve the capacity to embody the character of another person.

Flexibility, responsibility and interaction are crucial to my work. A strong and persevering body, a listening body and an awareness of giving and receiving impulses are the main tools.

I also teach the movement methods of Orest Koslowsky and Moché Feldenkrais.


"Barbara Wilczek-Ekholm blev Orest Koslowskys lärling och gav för några år sedan ut en bok om hans metodik. Hon har gått vidare och publicerat metoder för att utveckla kroppsmedvetenhet och ge studenterna en fysisk och mental grund för teaterarbetet. Hennes nära kontakt med den internationella utvecklingen och erfarenheter som dansare och koreograf har kommit till uttryck i en pedagogik som förstärker sambandet mellan rörelseämnet och scenframställningen. Barbara Wilczek-Ekholm har blivit en av de ledande personerna i arbetet med att bygga en egen konstnärlig och pedagogisk profil vid Teaterhögskolan i Malmö."

Motiveringen till det pedagogiska pris Barbara tilldelades av Lunds universitet 2007.


”Berättelsen om mitt liv i rörelse”

 

Den 28/2 2020 kommer min bok ”Berättelsen om mitt liv i rörelse” ut.  Där beskriver jag min metod och mitt arbete som rörelsepedagog för skådespelarstudenterna.

barbara


Forskning

Inom den del av min lektorstjänst som är avsatt för forskning arbetar jag sedan 2013 i den ideella föreningen Trans Mission Research, en feministisk hub med sitt modersäte i Paris. Tillsammans med grundaren Mariana Araoz, argentinsk regissör och maskskådespelare, planerar och genomför vi seminarier och festivaler från en feministisk utgångspunkt. Mellan 2016-2019 satt jag i föreningens svenska styrelse. 

Trans Mission Research

 

Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Barbara, Trans Mission Research

Vår allra första aktivitet var ett internationellt seminarium om genus i skådespelarundervisningen som jag arrangerade på Teaterhögskolan i Malmö den 24/4 2013. Mariana arrangerade ett motsvarande seminarium året därpå på L’école du Jeu i Paris. Vi blev därefter inbjudna till Madrid av spanska författarförbundet som talare vid ett seminarium om jämställdhet inom teatern i Spanien 23-25/2 2015 för att berätta om genus i undervisningen och jämställdhet på teaterscener i våra respektive hemländer.

Sommaren 2017 producerade vi Trans Mission Research 2017, en tre dagars internationell teaterfestival med temat ”feminism och makt” i samarbete med Skillinge teater. Deltagarna var professionella teaterarbetare men också personer som arbetar med kvinnohälsa såsom barnmorskor och gynekologer samt akademiker från skilda fält.

Vårt uppsåt var att skapa nya former för feministiska verktyg inom skilda områden såsom akademiska, konstnärliga, medicinska etc. Festivalen bestod av föreställningar, workshops samt seminarier i vilka Mariana och jag deltog som ledare, talare, kursdeltagare samt värdar. Vi planerar nästa festival till 2020 i samarbete med Teaterhögskolan i Malmö, då med temat feminism och fred.
Rapporten från festivalen i Skillinge 2017 går att läsa som pdf här.


Stadra Teater

 

Sedan 2004 till dags datum är jag konstnärlig rådgivare för Stadra Teater. Jag har regelbunden kontakt med teaterns konstnärlige ledare Magnus Wetterholm, tidigare student vid Teaterhögskolan i Malmö, framförallt för genomgång av årsredovisningen. Vi kvalitetsgranskar verksamheten ur konstnärlig, ekonomisk, hållbarhets-, tillgänglighets- samt jämställdhetssynpunkt.  


”Folkhemmets Styvbarn - de icke önskvärda” 

Premiär 12 April 2019 på Kino i Lund.

teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Barbara,”Folkhemmets Styvbarn - de icke önskvärda”

Under hösten 2018 arbetade jag som projekthandledare i produktionen av filmen ”Folkhemmets Styvbarn - de icke önskvärda”, en dokumentärfilm om sjukhuset Vipeholm i Lund, Sveriges största anstalt för sinnesslöa. Sjukhuset är mest känt för kariesexperimenten men även eutanasi förekom sannolikt. Över 200 personer med låg intellektuell nivå dog under åren 1941- 43 efter plötslig, onormal viktnedgång på liknande sätt som gravt utvecklingsstörda dog i de nazistiska koncentrationslägren.

 

I filmen intervjuas personer som arbetat på Vipeholm, personer som idag har barn som skulle ha hamnat på en institution om barnen vore födda bara några år tidigare samt en vuxen person som själv har Downs syndrom. Jämförelse med dagens LSS-lag görs.

Om tillfälle gavs skulle jag vilja medverka till att en rättslig prövning av det som hände under krigsåren på sjukhuset kom till stånd. Alla obduktionsprotokoll finns i stadsarkivet i Lund. Alla viktkurvor finns bevarade. Jag har läst många. Någon form för rättegång som kunde reda ut skuldfrågan till dessa personers bortgång vore på sin plats att genomföra.

I samband med den ökade tillgången av förenklad fosterdiagnostik i Sverige skrev jag en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 18/5 2017.


Fridhems scenkonststudio 

Fridhems scenkonststudios första antagningsprov planerade och genomförde jag tillsammans med Rayam Al-jazairi maj-juni 2019. Fridhems folkhögskola är huvudman för en ny teaterutbildning i syfte att bredda rekryteringen vid svenska scenkonstutbildningar och i förlängningen svenska teatrar. Pilotklassen börjar sin ettåriga utbildning på Nydalateater i Malmö i slutet av augusti 2019 med Rayam Al-jazairi som huvudlärare. 


Ifema female filmfestival 

Ifema female filmfestival instiftade 2009 ett festivalpris med en internationell filmjury där jag var ordförande. Läs mer i Sydsvenskan artikel från 2009.


Moomsteatern 

Jag var aktiv i Moomsteaterns styrelse under de åren processen pågick att få teaterns skådespelare att gå från daglig verksamhet inom omsorgen till att bli professionella skådespelare. Med start 2004 utbildade vi 5 av teaterns skådespelare på Teaterhögskolan i tre omgångar. Detta bidrog till att Moomsteaterns professionella ensemble nu är den hitintills enda fullt professionella teatern med intellektuellt funktionshindrade skådespelare i hela världen!

Läs mer i intervjun av Stellan Larsson har träffat Per Thörnqvist, konstnärlig ledare på Moomsteatern och Barbara Wilczek-Ekholm, universitetslektor i rörelse på Teaterhögskolan och en av de pedagoger som var ansvarig för utbildningen. 

Läs även mer i artikel från LUM nr 5, 2005.


Åren 1999-2002 var jag prefekt på Teaterhögskolan. 


Mitt liv i rörelse

Trans Mission Research

Stadra Teater

Folkhemmets Styvbarn - de icke önskvärda

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Barbara
E-post: barbara [dot] wilczek_ekholm [at] thm [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Lärare (Teaterhögskolan)

+46 40 32 55 80

413

Länkar på Barbaras sida

 

Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Barbara, Trans Mission Research


Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Barbara, Stadra Teater


teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Barbara,”Folkhemmets Styvbarn - de icke önskvärda”