Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Riktlinjer och åtgärder för minskad risk för smittspridning av Covid-19

Till studenter och medarbetare på Teaterhögskolan i Malmö
En översyn av höstens utbildningsmoment har genomförts för att, under nuvarande omständigheter, genomföra undervisningen med bibehållen hög kvalitét och samtidigt säkerställa en minskad risk för smittspridning med fokus på både medarbetare och studenter.

Nya riktlinjer från Lunds universitet och Konstnärliga Fakulteten gör att vi till viss del kan återgå till undervisning på skolan för sådan undervisning och examination som inte kan, eller inte utan större svårigheter kan, ske på distans, MEN vi alla kommer behöva göra allt vi kan för att gemensamt minska risken för smittspridning.
Balansen mellan undervisning på skolan och distansundervisning avgörs av respektive lärare efter skolans gemensamt framtagna riktlinjer. Detaljerad information om undervisningsmomenten kommer att ges vid skolstart v. 36.

Skolan kommer löpande informera om vad var och en kan göra för att verksamheten på skolan ska vara så säker som möjligt. Detta sker på denna sida, genom skyltning, digitala morgonsamlingar, utskick och information i respektive utbildnings interna informationskanaler.

 

De övergripande huvudpunkterna för minskad smittspridning är fortsatt att;

  • Stanna hemma även när du känner dig det minsta sjuk
  • Iaktta god hygien (tvätta händerna, hosta i armvecket och undvik att peta dig i ansiktet)
  • Håll avstånd

 

Vi behöver göra detta tillsammans. Det kommer, precis som i samhället, att innebära förändringar i vårt förhållningssätt till varandra i arbetet på skolan.
Det är ytterst viktigt att vi alla tänker till både en och två gånger på hur vi interagerar med varandra för att gemensamt begränsa smittspridningen på vår skola.

Kontakt till pedagoger eller teknisk och administrativ (TA)-personal, utöver vid undervisningstillfällen, ska i första hand ske via Teams, telefon eller mejl.
Kontaktinfo på
thm.lu.se kommer att kompletteras med uppsatta kontaktlistor på skolan.

Skolans öppettider kommer tills vidare begränsas till 07:00- 19:00 för att förhindra brukande av lokalerna utanför undervisning och skolgång.


Undervisning | Gemensamma utrymmen | Medarbetare | Studenter | Stöd & material | Städning | Kontroll och uppföljning |


Åtgärder i anslutning till undervisning

Undervisningen har efter noggrann översyn anpassats efter rådande förutsättningar. Tillsammans med en översyn av schemaläggningen har vi minskat studentgrupperna, oftast delat upp grupperna i mindre grupper och minimerat användningen av delade undervisningsrum för studenter och/eller pedagoger. Samtliga lokaler utrustas och anpassas med lämpliga åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare och studenter samt minska risken för smittspridning.

Delar av undervisningen genomförs individuellt men oftast i små grupper om maximalt 10-12 studenter i våra största lokaler.Lärare som undervisar i en undervisningssal ansvarar för att studenterna håller distans och att utbildningsmomenten genomförs i enlighet med anvisningarna som gäller för undervisningen samt ser till att utrustning som används av flera personer hanteras på ett korrekt sätt och torkats av med hjälp av handsprit eller våtservetter.

Åtgärder i gemensamma utrymmen

Ståbord med skyltning och handsprit finns utplacerade i entrén samt på varje våningsplan och i gemensamma utrymmen så som kök, bibliotek och uppehållsrum. Möblering har förändrats och glesats ut för att möjligöra att hålla avstånd. För att öka medvetenheten om att hålla avstånd i korridorer, kök, bibliotek, vid kaffemaskin och kopieringsmaskiner märks områdena upp med avståndsmarkeringar på golven.

Förutsättningar och åtgärder för medarbetare

Arbetet kommer att växla mellan distans och fysisk närvaro på skolan.
Interaktionen mellan medarbetare och studenter (utöver som anvisas för respektive undervisningsmoment) ska i första hand ske per telefon eller mejl.
Möten kommer i första hand att ske digitalt men i de fall då det är mest lämpligt och omständigheterna tillåter det kan de komma att ske fysiskt.

Förutsättningar och åtgärder för studenter

Studenterna har tillgång till skolan under begränsade förutsättningar jämfört med en vanlig termin. Vi minskar öppettiderna som ligger utanför ordinarie undervisningstid.
Undervisningen och studentgrupperna sprids tydligare ut över skolan för att minska interaktion mellan olika grupper. Mycket av den fysiska undervisningen genomförs i halvklass eller i mindre grupper istället för helklass.
Genom schemaanpassningar och fler tillfälliga mat- och uppehållsplatser minskar vi antalet individer som samtidigt delar och brukar de gemensamma utrymmena.
Tillgången till spis i upphållsrum, bastu samt tvättmöjligheter på skolan kommer tillfälligt att dras in för studenter. 
Interaktion med pedagoger eller T/A-personal sker, utöver som anvisas för respektive undervisningsmoment, i första hand via Teams, telefon eller mejl.

Stöd till personal och studenter

Olika typer av säkerhetsprodukter har köpts in och finns tillgängliga för studenter och medarbetare. Från personskydd som plexiglas, visir och munskydd till handsprit och våtservetter. Vid särskilda önskemål går det att kontakta T/A- personalen för att få vidare hjälp med individuella lösningar.

Städning

Våra lokalvårdare lägger ett större fokus på handtag, trappräcken, toaletter och ytor där folk ofta befinner sig.

Kontroll och uppföljning

Ansvaret för att ovanstående efterlevs ligger på alla studenter och medarbetare. Skulle studenter eller medarbetare uppleva att åtgärderna inte är tillräckliga så ska man direkt meddela sin närmsta pedagog eller chef.
 Kontroller genomförs med jämna mellanrum under höstterminen för att se så att åtgärderna efterlevs och fungerar. Åtgärderna utvärderas och justeras löpande.