Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandprojekt

färgglatt verk i tyg mot tegelbakgrund

Crafting Material Bodies

radical co-creation in the field of costume design

Charlotte Østergaard

Forskning inom kostymdesign på scenkonstområdet. Projektet syftar till att i aktivt samarbete med scenkonstnärer utveckla samskapande och polyfona metoder och processer för att undersöka scenkonstkostymens performativa potential och dramaturgiska agens, med fokus på samspelet mellan sensorisk erfarenhet och visuellt uttryck.

Profil i Forskningsportalen


person som kastar pappersbitar i luften
Foto: Søren Meisner

Who Cares?

Expanding dramaturgy into an embodied practice of caring and listening

Tanja Hylling Diers

Projektet tar sin utgångspunkt i erfarenheter av dramaturgiskt arbete. Medan kvaliteter i det enskilda scenkonstverket kan utvecklas genom dramaturgiska strategier, kan de enskilda verkens kvaliteter i sin tur bringas att samverka på en övergripande nivå, exempelvis i scenkonstfestivaler, genom kuratoriska eller makro-dramaturgiska strategier. Projektet fokuserar på metodutveckling och syftar till att utforska och utveckla relationerna mellan dramaturgiska och makro-dramaturgiska strategier med fokus på mångfald på samtliga nivåer.

Profil i Forskningsportalen


Ett snöre spänt framför gräsmatta och grus

How Little Is Enough?

Sustainable Methods of Performance for Transformative Encounters

Steinunn Knúts-Önnudóttir

Projektet fokuserar på metodutveckling i syfte att utveckla teaterns transformativa potential. I centrum för forskningsplanen står en vilja att utveckla teatern som motkraft mot destruktiva, materialistiska tendenser i samhället och som katalysator för omprövning av livsvärden. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att skapa transformerande upplevelser för publiken genom deltagande och omslutande (’immersive’) konstverk i form av en serie diskursiva performances med fokus på hållbarhet och minimalism. Projektet är också en del av Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds Universitet.

Profil i Forskningsportalen


svart och grått moln på vit bakgrund

Dubbla tragedier

om att låta en litterär slitning förvandla ett dramatiskt skrivande

Annika Nyman

Doktorandprojektet, vilket tar sin utgångspunkt i doktorandens dramatiska skrivande, har arbetsrubriken Det svårbegripliga. Detta handlar om en fundamental inställning till vad skrivandet går ut på, en konstnärlig hållning. Vad gör vi när vi skapar dramatik? Snarare än ett försök att förmedla en sanning äger en gestaltningsprocess rum genom vilken doktoranden försöker greppa om det som svårligen låter sig greppas. 

Profil i Forskningsportalen


Person i mössa framför texten Stiltje

Based on a True Story: In Between the Fictive and the Documentary

Jörgen Dahlqvist

Projektet har tre delar där den första handlar om relationen mellan det dokumentära och det fiktiva. Hur kan vi skapa konstnärliga metoder som utvecklar scenkonsten med avseende materialinsamling, konceptutveckling och meningsskapande? Den andra delen knyter an till den frågan och handlar om utforskandet av sceniska format och narrativ som översätts mellan olika media. Den sista delen handlar om hur vi teatern kan bidra med kunskaper för att ta sig an samtidens samhälleliga och politiska utmaningar. 

Profil i Forskningsportalen


 

Kollage med bilder från arbetet, vitt golv med ett levande ljus på med personer som sitter runt det, en vy, en filmvisning och till sist en bild på två personer i lila ljus som riktar sig mot varandra.

On Ancestrality and Regeneration: Performing Decolonial Journeys

Iury Salustiano Trojaborg

Forskningsprojektet "Om förfäder och förnyelse: Att genomföra dekoloniala resor" syftar till att undersöka hur man kan använda performancekonst som ett regenerativt och sociopolitiskt verktyg för att skapa förändring i förståelsen av livet för de invandrare som, liksom jag, frivilligt rest tillbaka till de europeiska länder som koloniserade våra hemländer. Syftet är att utforska processen för konstruktion av kulturella identiteter i en performativ miljö i skärningspunkten mellan kön, klass och ras, och på så sätt främja en aktiv dialog med det område där forskningen kommer att äga rum: det mångkulturella samhället i Malmö, Sverige, och dess omgivningar.

Profil i Forskningsportalen

Alla bilder är från konferensen Brown, Black, Queer and In-Between: Performing Journeys Across Liminal Spaces and Times” på Teaterhögskolan Malmö, oktober 2022. Foto: Adriana Schneider Alcure och Iury Salustiano Trojaborg/Jörgen Dahlqvist.