Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erik Rynell

ACTION RECONSIDERED
Cognitive Aspects of the Relation between Script and Scenic Action

I oktober 2008 disputerade Erik Rynell vid Teaterhögskolan i Helsingfors med avhandlingen Action Reconsidered. Erik Rynell har sedan 1980-talet varit lärare i teori på Teaterhögskolan i Malmö och är också initiativtagare till dramatikerutbildningen på skolan.

I avhandlingen gör Erik Rynell en koppling mellan skådespelarens arbetsprocess och fynd inom dagens kogntitionsforskning. Kognitionsorskningen är en vetenskaplig verksamhet som undersöker människans mentala förmågor. Den bygger på ett utbyte mellan flera forskningsområden, såsom psykologi, filosofi, datavetenskap, neurologi och språkforskning. I dagens kognitionsforskning har man mer och mer och mer ifrågasatt synen på den mänskliga hjärnan som ett slags dator. I stället har kroppens och situationens betydelse kommit i fokus. Detta har också fört med sig att begrepp som handling, medvetande och intersubjektiv förståelse av andra fått förnyat intresse. Dessa begrepp har å andra sidan alltid stått i centrum i teaterns praktik, inte minst i skådespelarens process från skriven text till handling på scen. Rynell visar hur skådespelarens sätt att med vilja och handling relatera sig till rollfigurens situation formar ett mönster som motstår skiftningar i fråga om epoker och stilar. Han applicerar fynd inom modern kognitionsforskning på denna process. Slutsatsen blir att det finns betydande överensstämmelser mellan upptäckter inom dagens kognitionsforskning och grundläggande insikter inom teaterns och skådespelarkonstens praktik. Rynell visar inte minst på moderna ”dynamiska-system” -teorier om mänsklig handling som ett fruktbart sätt att närma sig även handling på scen. I en avslutande del behandlar Rynell även dramatik som inte är handlingsbaserad och som därför inte på samma sätt kan relateras till upptäckter inom dagens kognitionsforskning. Han lägger fram hypotesen att en stor del av 1900-talets nya former för dramatik och teater var ett svar på mekanistiska och behavioristiska idéer inom dåtidens vetenskap. Det ifrågasättande av den intentionella handlingen som kännetecknade mycket av 1900-talets nyskapande teater har inte längre samma gilitighet i början på 2000-talet. Slutsatsen är att handlingen i teatern förtjänar nytt intresse.

ACTA SCENICA
CA-pris: 20 € / 13,50 €
ISBN: 978-952-9765-48-5

Relaterad information

Erik Rynell avslutade sin anställning vid Teaterhögskolan i Malmö 2015.