Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlägg för utbildning/projekt

När du som student gör utlägg för utbildningens räkning kan du i efterhand få ersättning. Inköpet ska i förhand vara godkänt av ansvarig pedagog/motsvarande.

Originalkvitto måste innehålla uppgifter om företagets namn, adress, organisationsnummer samt datum och momsbelopp. Vid köp av privatperson måste kvittot innehålla säljarens namn och adress, vad köpet avser, datum samt underskrift av säljaren.

Kopiera kvittot på A4-papper och häfta originalet på kopian, eftersom originalet kan blekna. Bifoga kvittona till utläggsblanketten där du kort beskriver vad utlägget avser. Vidare instruktioner står på blanketten.

Vid projekt inom utbildningen godkänns inte kostnader som avser mat, fika, tobak och alkohol annat än i undantagsfall. Resor ska vara överenskomna på förhand och alltid planeras utifrån miljöhänsyn samt kostnadseffektivitet. Fossilbränslefria färdmedel ska väljas i första hand. När egen bil används ersätts det enligt Skatteverkets belopp för skattefri bilersättning (milersättning), inte bränslekvitto.

Om du gör ett utlägg i en utländsk valuta ska du förutom kvittot bifoga ett kontoutdrag på transaktionen från din bank där beloppet i svenska kronor framgår. Det är det svenska beloppet du anger på utläggsblanketten och får tillbaka från skolan.

Utbetalning sker till bankkonto två gånger per månad.

Utläggsblankett för studenter (excel 87 kB, ny flik)

Anmäl ditt bankkonto

Från och med maj 2023 använder Lunds universitet Swedbank för utbetalning av löner och andra ersättningar.

Om du har svenskt bankkonto: inför första gången du ska få en utbetalning från LU behöver du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Uppgifterna sparas, du behöver bara göra det en gång.

Anmäl svenskt bankkonto till Swedbank

Du som har utländskt bankkonto fyller i dina bankuppgifter i blanketten för utländskt konto.
Lämna in blanketten tillsammans med utläggsblanketten till aktuell personal på Teaterhögskolan. Blankett för utländskt konto behöver lämnas in varje gång du redovisar utlägg.

Blankett för utländskt konto (excel 65 kB, ny flik)