Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Kent

Kent Sjöström

Docent

Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Kent

Rökarens blick : Skådespelarens Brecht

Författare

 • Kent Sjöström

Summary, in Swedish

Bertolt Brecht (1898–1956) är en av 1900-talets stora teaterförnyare genom sitt radikala ifrågasättande av konstens relation till samhället och till skådespelarens gestaltningstradition. I den samtida teaterdiskussionen är hans historiska och politiska överblick oumbärlig och i denna essäsamling prövas styrkan i hans argument i relation till några samtida och historiska konstnärliga frågor av högsta aktualitet.

Brechts roll i den samtida teaterns diskussionen om identitet och representation är att fungera som provokatör och partner, med hjälp av den kritiska, eftertänksamma och njutningsfulla blick han eftersträvade i sin teater för rökare.

Ämne

 • Performing Arts

Nyckelord

 • Brechtian aesthetics
 • Walter Benjamin
 • actor's training, bodily techniques, bodily discourses, orientalism, avant-garde, modernism
 • Acting
 • Bodily mimesis
 • discurses
 • Stanislavsky
 • Artistic methods
 • Artistic research

Status

Published