Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Kent

Kent Sjöström

Docent

Teaterhögskolan i Malmö, Medarbetare Kent

Tid, Rum, Energi : rörelse för scen

Författare

  • Kent Sjöström

Summary, in Swedish

Det som här följer är en dokumentation av en del av min rörelseundervisning på Teaterhögskolan i Malmö. Detta arbetsblock möter eleven under termin två och tre. Målet är att kunskaper och insikter ur detta arbete ska kunna integreras i det sceniska arbetet, något som naturligtvis inte sker automatiskt, utan kräver mycket vidare arbete.

Detta är inte ett försök till systembygge, att beskriva allt det arbete som en skådespelare måste gå igenom för att få ett väl fungerande kroppsuttryck för teaterarbete. Det är snarare en arbetsbeskrivning av en sektor jag arbetar med inom ämnet rörelse. Mitt arbete är grundat på kunskaper jag fått från andra, såväl lärare, skådespelare, regissörer som elever, samt egna ideer och insikter. Allt är blandat och omstöpt, helt utan pietet.

Det finns som bekant en mängd rörelsetekniker för att utveckla fysisk medvetenhet, kunskap och styrka. Aikido, Alexanderteknik, klassisk balett och mim är exempel på mer eller mindre vanligt förekommande ämnen på en teaterskola. Dessa tekniker, och andra, finns redan beskrivna på annat håll. Vad jag beskriver är mitt subjektiva arbetssätt, som jag ändå hoppas har objektiva kvaliteter.

Mitt arbete i rörelse är indelat i tre block: Tid, Rum och Energi. En indelning på detta vis är naturligtvis konstlad, men ändå praktisk.

Bakom de högtidliga rubrikerna finns konkreta arbetsuppgifter vars mål det är att skapa förutsättningar för ett metodiskt, sceniskt arbete.

Avdelning/ar

  • Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsår

1999

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

[Publisher information missing]

Ämne

  • Performing Arts

Status

Published