Nationell samverkan

Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan i Malmö ingår i ett flertal nationella samarbeten, samverkansinitiativ och nätverk, både inom Lunds universitet och med externa parter.

Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle

Ett tematiskt samverkansinitiativ inom Lunds Universitet

Teaterhögskolan i Malmö bildar tillsammans med flera andra institutioner och centrumbildningar inom Lunds universitet en nod som i sin tur ingår i ett större internationellt sammanhang. 
Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle är en tvärvetenskaplig samlingsplats på ett tema med mycket hög samhällsrelevans. Lunds universitet är en kunskapsresurs för verksamheter inriktade mot frågor om kulturarv och migration för Öresundsregionens många offentliga kulturarvsinstitutioner. 
Läs mer på Lunds universitets webb

Kulturskoleklivet vid Lunds universitet

Teaterhögskolan i Malmö är en av flera parter inom Lunds universitet som erbjuder fristående kurser riktad mot att stärka den svenska kommunala musik- och kulturskolans pedagoger.

Teaterhögskolan i Malmö Kulturskoleklivet Lunds Universitet

Kulturskoleklivet vid Lunds universitet erbjuds ett flertal kurser och utbildningar av olika längd och omfattning. Här ryms vår nya kulturskolepedagogutbildning, men även ett antal fristående kurser. Här finns fortbildningschans för verksamma pedagoger och en möjlighet för ny inspiration, ökad bredd eller ämnesfördjupning. Kurserna ges vid Musikhögskolan respektive Teaterhögskolan i Malmö.
Läs mer på Musikhögskolans webb