Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om Teaterhögskolan

Välkommen till Teaterhögskolan i Malmö.
Teaterhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. 

Teaterhögskolan i Malmö Gruppfoto elever 2019

Teaterhögskolan i Malmö (THM) utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker. Kandidatutbildning på grundnivå ges inom skådespeleri och dramatiskt författande. Därutöver ges de fristående kurserna Teaterns teori och praktik (TTP) och Konceptuell scenkonst (KoS) på grundnivå. På avancerad nivå ges doktorandutbildning i teater, viss forskning bedrivs inom institutionen och en hög andel av lärarna har egen konstnärlig praktik bredvid undervisningen.

Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats och är en del av Lunds univeristets konstnärliga fakultet (se mer under Organisation). Utbildningsuppdraget är 65 helårsstudenter.
Möt våra studenter och anställda eller bekanta dig med våra lokaler.

Teaterhögskolan i Malmö bedriver en branschnära verksamhet och skolan har ett omfattande lokalt, nationellt och internationellt nätverk inom utbildnings- och scenkonstsektorn och genomför ett stort antal samarbeten inom båda dessa sektorer årligen.

Värdegrund

Teaterhögskolans värdegrund
(ur Uppgift, vision och mål för Teaterhögskolan i Malmö 2016–2020)

"Som del av Lunds universitet utgår vår värdegrund från offentligt etos. Verksamheten vilar på värden som fri åsiktsbildning och respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Objektivitet, saklighet, likabehandling, effektivitet och service präglar vårt sätt att utföra vår uppgift.

Genom intersektionellt medveten rekrytering och inkluderande arbetsformer ges utrymme för olika perspektiv. I arbetet har vi både vår egen och andras integritet i åtanke samtidigt."

Vid Lunds universitet finns tydliga riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Om du upplever dig utsatt
Om du är student och upplever att du eller någon annan har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier vid Teaterhögskolan i Malmö kan du vända dig till prefekten Ditte Bjerg, till utbildningskoordinator Marta Malmsten eller till en annan anställd som du har förtroende för, som har ett ansvar att informera prefekten. Du kan också vända dig till din studentkår för råd och hjälp.

 

 

Ditte Bjerg

Ditte Maria Bjerg
Rektor Teaterhögskolan i Malmö
ditte [dot] bjerg [at] thm [dot] lu [dot] se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LU presentationsfolder 2019

Presentationsfolder Lunds universitet

Bläddra i den svenska presentationsbroschyren på issuu.com