Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Teaterhögskolan

Teaterhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. 

Teaterhögskolan i Malmö (THM) utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker. Kandidatutbildning på grundnivå ges inom skådespeleri och dramatiskt författande. Därutöver ges de fristående kurserna Teaterns teori och praktik (TTP) och Konceptuell scenkonst (KoS) på grundnivå. På avancerad nivå ges doktorandutbildning i teater, viss forskning bedrivs inom institutionen och en hög andel av lärarna har egen konstnärlig praktik bredvid undervisningen.

Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats och är en del av Lunds universitets konstnärliga fakultet. Utbildningsuppdraget är 65 helårsstudenter.

Teaterhögskolan i Malmö bedriver en branschnära verksamhet och skolan har ett omfattande lokalt, nationellt och internationellt nätverk inom utbildnings- och scenkonstsektorn och genomför ett stort antal samarbeten inom båda dessa sektorer årligen.

Värdegrund

"Som del av Lunds universitet utgår vår värdegrund från offentligt etos. Verksamheten vilar på värden som fri åsiktsbildning och respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Objektivitet, saklighet, likabehandling, effektivitet och service präglar vårt sätt att utföra vår uppgift.

Genom intersektionellt medveten rekrytering och inkluderande arbetsformer ges utrymme för olika perspektiv. I arbetet har vi både vår egen och andras integritet i åtanke samtidigt."

Vid Lunds universitet finns tydliga riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Ditte Bjerg

Ditte Maria Bjerg
Rektor Teaterhögskolan i Malmö
ditte [dot] bjerg [at] thm [dot] lu [dot] se