Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hedersdoktorer

“It’s not just about portraying the world anymore. It's about changing it. The aim is not to depict the real, but to make the representation itself real.” - Milo Rau

 

Teaterhögskolan i Malmö, Milo Rau, foto_bea-borgers

Teaterhögskolan i Malmö har 2019 utsett den internationellt framstående schweiziske regissören Milo Rau till ny hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten, Lunds Universitet. Genom utnämningen vill Teaterhögskolan särskilt lyfta fram Milo Raus undersökande av nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Milo Rau promoverades vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka den 24 maj 2019.


I samband med Milo Rau´s sverigebesök och promoveringen deltog han i ett publikt samtal om “Framtidens Stadsteater”  på INKONST i Malmö den 23 maj. 
Teaterkritiker Theresa Benér var på plats och nedtecknade ett referat från kvällens samtal med Milo Rau som går att läsa här.

 

Teaterhöskolan i Malmö Öppet samtal på Inkonst med hedersdoktor Milo Rau
"Framtidens Stadsteater" -publikt samtal på Inkonst med hedersdoktor Milo Rau, 23 maj, 2019.

Ledande dagstidningen Sydsvenskan bevakade och skrev om samtalet här, samt om offenliggörandet av utnämnandet av hederdoktorn här.


Genom sina iscensättningar av politiskt avgörande händelser ger Rau perspektiv på historien och undersöker sanningsanspråket i såväl konst som politik.

Bland hans produktioner kan nämnas de uppmärksammade Breivik’s StatementThe Congo Tribunal och The last days of the Ceausescus, och sin konstnärliga hållning betecknar Rau själv som ”global realism”. Produktionsbolaget IIPM – International Institute of Political Murder startades av Milo Rau 2007. (Gent-manifestet)

 

Teaterhögskolan i Malmö, Milo Rau Kongo Tribunal
The Congo Tribunal, Milo Rau

Hans föreställningar har framförts på flera betydande internationella scenkonstfestivaler, som Theatertreffen i Berlin och Festival d’Avignon. Rau har vunnit ett flertal teaterpriser, bland annat Peter-Weiss-Prize (2017) och World Theatre Day ITI Prize (2016). 

Milo Raus konstnärskap är inte begränsat till regi, utan han utvecklar genom sitt skapande också nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Som författare och världsomspännande föreläsare genomlyser han teatern med bland annat sociologi och kulturteori.

Konstnärlig ledare för NTGent

I sin roll som konstnärlig ledare för NTGent i Belgien har Rau skapat ett manifest (Gent Manifestet) som ifrågasätter institutionernas roll i framtidens scenkonst och betonar kollaborativt arbete och inkludering av nya röster på teatern som ett möjligt alternativ. Synen på inkludering, nya berättarperspektiv, medvetenhet inför samhälleliga utmaningar och en genomlysning av institutionernas roll knyter väl an till den utveckling Teaterhögskolan i Malmö står inför vad gäller framtidens scenkonstutbildningar.

Framtidens Stadsteater - GENT MANIFESTET

-en uppsättning av tio regler som alla produktioner på Nationalteatern i Gent från innevarande spelperiod 18/19 måste förhålla sig till:

 

För det första: Det handlar inte längre om att gestalta världen. Det handlar om att förändra den. Det är inte gestaltningen av det verkliga som är målet, utan att gestaltningen i sig själv blir verklig.

För det andra: Teater är ingen produkt, det är en produktionsprocess. Forskning, casting, repetitioner och därmed förbundna debatter måste vara offentliga.

För det tredje: Dramatikerns uppgift ligger helt i händerna på dem som deltar i repetitionerna och föreställningarna, oberoende av funktion – och hos ingen annan.

För det fjärde: Traditionella uppsättningar av klassiker är förbjudna. Om det finns en text när repetitionerna börjar – oavsett om det är en bok, film eller teaterpjäs – får denna ta maximalt 20 procent av föreställningstiden i anspråk.

För det femte: Minst en fjärdedel av repetitionstiden måste äga rum utanför teaterhuset. Teaterrum är alla rum där någonsin en text repeterats eller spelats.

För det sjätte: I varje produktion måste man tala minst två olika språk.

För det sjunde: Minst två av alla som syns på scenen får inte vara professionella skådespelare. Djur räknas inte, även om de är välkomna.

För det åttonde: Den samlade volymen för scenografin får inte överskrida 20 kubikmeter, dvs samma storlek som en vanlig lastbil som får köras med normalt körkort.

För det nionde: Minst en produktion om året måste repeteras eller uppföras i ett kris- eller krigsområde utan kulturell infrastruktur.

För det tionde: Varje uppsättning måste spelas på minst tio platser i minst tre länder. Inga produktioner från repertoaren på NTGent innan detta genomförts.

Av Milo Rau, Stefan Bläske, Steven Heene, Nathalie De Boelpaep och teamet på NTGent

Utdrag ur: Gent Manifestet i svensk översättning från tyska: Björn Sandmark

 

Milo Rau´s uppsättningar och pedagogiska arbetsmetoder har stor betydelse för Teaterhögskolan i Malmös studenter och lärare knyter väl an till den utveckling Teaterhögskolan i Malmö står inför vad gäller framtidens scenkonstutbildningar.

 

Teaterhöskolan i Malmö, Doktorspromovering 2019, Lunds universitet
Doktorspromovering 2019, Lunds universitet. Ditte Maria Berg, Milo Rau, Petra Fransson, Kent Sjöström