Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation

Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan i Malmö är en institution inom den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Årligen har drygt 100 personer THM som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 65 helårsstudenter. Teaterhögskolan i Malmö leds av en institutionsstyrelse och en prefekt, sedan 2018 rektor Ditte Maria Bjerg.

Konstnärliga fakulteten, innefattande Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan, leds av konstnärliga fakultetsstyrelsen (nytt fönster, extern länk konstnarliga.lu.se), som i sin tur är underställd styrelsen för Lunds universitet. Vid sidan av den konstnärliga fakultetsstyrelsen finns konstnärliga fakultetsrådet (nytt fönster, extern länk konstnarliga.lu.se) med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Under fakultetsstyrelsen finns bland annat lärarförslagsnämnden (nytt fönster, extern länk konstnarliga.lu.se) som bereder tillsättningar av högre läraranställningar, jämlikhetsnämnden (nytt fönster, extern länk konstnarliga.lu.se) och HMS-kommittén.
Vidare finns ett fakultetskansli (nytt fönster, extern länk konstnarliga.lu.se) med dekan, prodekan, kanslichef och administrativ personal. Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan leds vardera av en institutionsstyrelse och en prefekt.

 

Organogram Konstnärliga fakulteten Lunds universitet

HISTORIK

Teaterhögskolan i Malmö har sina rötter i den elevskola som bildades vid Malmö stadsteater 1944. Den ersattes 1964 av en självständig högskola, Statens scenskola i Malmö. 1977 blev den en del av Lunds universitet och fick sitt nuvarande namn, Teaterhögskolan i Malmö.

I över femtio år har Teaterhögskolan i Malmö (THM) utbildat skådespelare som verkat på svenska och internationella scener, i film, radio och tv och mer än 600 skådespelare har genom åren fått sin utbildning vid skolan. Se våra nuvarande och tidigare studenter här.

Skolan har ett gediget rykte som en av Nordens ledande teaterutbildningar med ett tydligt metodiskt förhållningssätt, en medveten pedagogisk progression och en konsekvent syn på teaterns kunskapskärna som handlingsbaserad. Numera finns även en kandidatutbildning i dramatiskt och sceniskt författande, doktorandutbildning i teater, konstnärlig forskning, kandidatkurser och kurser inom Teater: Inriktning Konceptuell Scenkonst  samt Teaterns teori och praktik som delas med Språk- och litteraturcentrum. Även från dessa utbildningar har intressanta scenkonstnärer etablerat sig i Sverige och internationellt.

Sedan 2007 huserar skolan i en gammal chokladfabrik i centrala Malmö. På skolan finns den fullt utrustade Bryggeriteatern, där publika föreställningar kopplade till utbildningarna visas, och flertalet andra mindre studios för scenframställning.