Arkiv

Handlingsplan THM 2018

UKÄ - KVALITETSUTVÄRDERING

SJÄLVVÄRDERING_KANDIDAT

SJÄLVVÄRDERING_MASTER

Strategisk plan för Teaterhögskolan 2016–2020

 

Webbreferenser till självvärderingen


Styrdokument

Kursplan Akademiskt skrivande, 7,5 hp

Dokument om måluppfyllelse mot examensmål, Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst (s03)

Dokument om måluppfyllelse mot examensmål, Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande (s04)

Bedömningskriterier vid antagning till Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst (s05)

Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets praktisk/konstnärliga del (s06)

Bedömningskriterier för kandidatexamensarbetets reflekterande del (s07)

Bedömningskriterier för extern kollegial granskning (s08)

Protokoll 2012-06-15 Kollegium för extern kollegial granskning av Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst (s10)


Enkäter m.m.

Teaterhögskolans alumnienkät 2013 (e01)

Teaterhögskolans avnämarenkät 2013 (e02)

Studentbarometern 2012 (e03)

Konstnärliga fakultetens alumnundersökning 2010 (e04)

 

Övrigt

Fusk, störningar och trakasserier

Regler för ljudupptagning


Övriga referenser

Bjerstedt, Sven & Emgård, Harald (2013). Reflektioner om reflektion: Något om skådespelarutbildningens reflektionsuppgifter. Lund: Lunds universitet, Centre for Educational Development. (r01)

Edemo, Gunilla, & Engvoll, Ida (red:er) (2009). Att gestalta kön: Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val. Stockholm: Teaterhögskolan. (r02)

Lärarkompetens och lärarkapacitet (r03)

Några publikationer om utbildningar vid Teaterhögskolan i Malmö. (r04)

Stiglund, Henry (2010). Här och nu - att börja från början: Om pedagogisk utveckling inom scenframställningsämnet vid Teaterhögskolan i Malmö. (KU-arbete.) Malmö: Lunds universitet, Teaterhögskolan i Malmö. (r05)

Vallgårda, Birgitta (2009). Att leda studenterna mot en rationell och kunnig inställning i ett yrke som är fullt med mystik och obestämda begrepp. I Elin Bommenel & Malin Irhammar (red:er), Osynligt och självklart? En antologi med exempel på ledarskap i undervisning och lärande i högre utbildning, s 33•38. Lund: Lunds universitet, CED. (r06)