Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NAJS -diversity works!

(Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten)

NAJS -diversity works! (Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten) kommer i projektform pågå på Teaterhögskolan i Malmö från januari 2021 till juni 2022. Målet är att skolan, med alla dess studenter och anställda, skall berikas med arbetssätt där en mångfald av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och i framtiden.

NAJS grafik payoff dark blue back. Grafik

En projektorganisation med projektledare Pelle Hanæus, utbildningsansvarig på skådespelarprogrammet, och två, för projektet på Teaterhögskolan deltidsanställda, nya medarbetare; projektsamordnare Sarah Nakiito och dramaturg Eva-Maria Benavente Dahlin, har inrättats från och med årsskiftet 2021. Nämnda tre kommer att utgöra NAJS-projekt-teamet som arbetar i dialog med skolans jämlikhetsgrupp med att ta fram och genomföra aktiviteter för skolans studenter och anställda. 

NAJS-projektets målsättningar 

Projektet har som målsättning att; 

  • Studenterna möter under sin tid på Teaterhögskolan pedagoger som rasifieras som annat än vita 
  • Teaterhögskolans utbildningar lockar sökande med olika klass- och etnisk bakgrund, med olika könsidentitet och -uttryck, samt med olika funktionsvariationer, så att underrepresenterade grupper blir bättre representerade bland de sökande 
  • Studenter och anställda har kunskap om grundläggande begrepp och har analytisk förmåga på områden som rör jämlikhet och mångfald 
  • De anställda vid Teaterhögskolan har god kunskap om olika slags diskriminering, samt förmåga att och tillgång till strukturer för att förebygga och bryta sådan 
  • En mångfald av perspektiv och berättelser kommer till uttryck i de arbetsmaterial som studenter möter och i de scenkonstnärliga arbeten som studenter skapar   

Styrgrupp för projektet är skolans jämlikhetsgrupp som innehåller en bred representation från skolans ledning, t/a- personal, doktorander och studenter från olika utbildningar. Därtill finns en referensgrupp till projektet med i huvudsak personer utanför skolan som träffar cirka 2 gånger per termin. 

Projektet har tilldelats öronmärkta pengar från Lunds universitet om 1 miljon kronor och kommer att löpa fram till sommaren 2022.