Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer och åtgärder för minskad risk för smittspridning av Covid-19

Till studenter och medarbetare på Teaterhögskolan i Malmö

En översyn av vårens utbildningsmoment har innan terminens start genomförts för att, under nuvarande och föränderliga omständigheter, genomföra undervisningen med bibehållen hög kvalitét och samtidigt säkerställa en minskad risk för smittspridning med fokus på både medarbetare och studenter.

Riktlinjer från Lunds universitet (nytt fönster, lu.se) och Konstnärliga Fakulteten (nytt fönster, konstnarliga.lu.se) gör att vi sedan starten av höstterminen 2020 till viss del kan hålla undervisning på skolan för sådan undervisning och examination som inte kan, eller inte utan större svårigheter kan, ske på distans, MEN vi alla kommer fortsätta behöva göra allt vi kan för att gemensamt minska risken för smittspridning, och samtidigt vara beredda på att läget fortsatt kan komma att förändras.
Balansen mellan undervisning på skolan och distansundervisning avgörs av respektive lärare efter skolans gemensamt framtagna riktlinjer. Detaljerad information om undervisningsmomenten kommer att ges vid skolstart v. 2 och sedan löpande.

Skolan kommer löpande informera om vad var och en kan göra för att verksamheten på skolan ska vara så säker som möjligt samt eventuella förändringar i riktlinjer. Detta sker på webbplats, genom skyltning, digitala morgonsamlingar, utskick och information i respektive utbildnings interna informationskanaler.

 

De övergripande huvudpunkterna för minskad smittspridning är fortsatt att;

  • Stanna hemma även när du känner dig det minsta sjuk
  • Iaktta god hygien (tvätta händerna, hosta i armvecket och undvik att peta dig i ansiktet)
  • Håll avstånd

 

Vi behöver göra detta tillsammans. Det kommer, precis som i samhället, att innebära förändringar i vårt förhållningssätt till varandra i arbetet på skolan.
Det är ytterst viktigt att vi alla tänker till både en och två gånger på hur vi interagerar med varandra för att gemensamt begränsa smittspridningen på vår skola.

Kontakt till pedagoger eller teknisk och administrativ (TA)-personal, utöver vid undervisningstillfällen, ska i första hand ske via Teams, telefon eller mejl.
Kontaktinfo på
thm.lu.se kommer att kompletteras med uppsatta kontaktlistor på skolan.

Skolans öppettider kommer tills vidare begränsas till ramtiden 07:00- 19:00, måndag-fredag, för att förhindra brukande av lokalerna utanför undervisning och skolgång.


Undervisning | Gemensamma utrymmen | Medarbetare | Studenter | Stöd & material | Städning | Kontroll och uppföljning |


Åtgärder i anslutning till undervisning

Undervisningen har efter noggrann översyn anpassats efter rådande förutsättningar. Tillsammans med en översyn av schemaläggningen har vi minskat studentgrupperna, oftast delat upp grupperna i mindre grupper och minimerat användningen av delade undervisningsrum för studenter och/eller pedagoger. Samtliga lokaler utrustas och anpassas med lämpliga åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare och studenter samt minska risken för smittspridning.

Delar av undervisningen genomförs individuellt men oftast i små grupper i våra största lokaler. 
Lärare som undervisar i en undervisningssal ansvarar för att studenterna håller distans och att utbildningsmomenten genomförs i enlighet med anvisningarna som gäller för undervisningen samt ser till att utrustning som används av flera personer hanteras på ett korrekt sätt och torkats av med hjälp av handsprit eller våtservetter.

Åtgärder i gemensamma utrymmen

Ståbord med skyltning och handsprit finns utplacerade i entrén samt på varje våningsplan och i gemensamma utrymmen, i de fall de icke stängts, så som kök, bibliotek och uppehållsrum. Möblering har förändrats och glesats ut för att möjliggöra att hålla avstånd. För att öka medvetenheten om att hålla avstånd i korridorer, kök, bibliotek, vid kaffemaskin och kopieringsmaskiner märks områdena upp med avståndsmarkeringar på golven.

Förutsättningar och åtgärder för medarbetare

Arbetet kommer att, i största möjliga grad, ske på distans och endast riskutvärderat med fysisk närvaro på skolan då situationen kräver det.
Interaktionen mellan medarbetare och studenter (utöver som anvisas för respektive undervisningsmoment) ska i första hand ske per telefon eller mejl.
Möten kommer i första hand att ske digitalt, men i ett fåtal fall kan de, under reglerade former, komma att ske fysiskt.

Förutsättningar och åtgärder för studenter

Studenterna har tillgång till skolan under begränsade förutsättningar jämfört med en vanlig termin. Vi minskar öppettiderna som ligger utanför ordinarie undervisningstid.
Undervisningen och studentgrupperna sprids tydligare ut över skolan för att minska interaktion mellan olika grupper. Den största delen av den fysiska undervisningen genomförs i halvklass eller i mindre grupper istället för helklass.
Genom schema-anpassningar och fler tillfälliga mat- och uppehållsplatser minskar vi antalet individer som samtidigt delar och brukar de gemensamma utrymmena, i tillfällen de kan hållas öppna.
Tillgången till spis i upphållsrum, bastu samt tvättmöjligheter på skolan kommer tillfälligt att dras in för studenter. 
Interaktion med pedagoger eller T/A-personal sker, utöver som anvisas för respektive undervisningsmoment, i första hand via Teams, telefon eller mejl. Kontaktinfo till T/A personal finner du här.

Stöd till personal och studenter

Olika typer av säkerhetsprodukter har köpts in och finns tillgängliga för studenter och medarbetare. Från personskydd som plexiglas, visir och munskydd till handsprit och våtservetter. Vid särskilda önskemål går det att kontakta T/A- personalen för att få vidare hjälp med individuella lösningar.

Städning

Våra lokalvårdare lägger ett större fokus på handtag, trappräcken, toaletter och ytor där folk ofta befinner sig.

Kontroll och uppföljning

Ansvaret för att ovanstående efterlevs ligger på alla studenter och medarbetare. Skulle studenter eller medarbetare uppleva att åtgärderna inte är tillräckliga så ska man direkt meddela sin närmsta pedagog eller chef.
 Kontroller genomförs med jämna mellanrum under höstterminen för att se så att åtgärderna efterlevs och fungerar. Åtgärderna utvärderas och justeras löpande.