Institutionsstyrelse

Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan i Malmö leds av en institutionsstyrelse och en prefekt. Institutionsstyrelsen har regelbundna protokollförda möten under hela året.

FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2023

Institutionsstyrelsen är Teaterhögskolans högsta beslutande organ med övergripande ansvar för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter (fem lärare inkluderande prefekt, två studenter, en teknisk/administrativ personal samt en yrkeslivsrepresentant) som utses genom val inom respektive kategori. 
Prefekten är ordförande.

Ditte Maria Bjerg, ordförande
Marta Malmsten, sekreterare

Ledamöter

Företrädare för lärare (fem)
Ditte Maria Bjerg, prefekt och ordförande
Sven Bjerstedt
Sofie Lebech
Richard Kolnby
Pelle Hanæus
Gruppsuppleanter för lärare (två)
Henry Stiglund
Fredrika Tungström
Företrädare för studenter (två)
Matilda Esselius – SKÅD start 2020
Elina Norén Sandberg – SKÅD start 2019
Klara Jutterdal – TTPA start 2020 (suppleant)
Företrädare för TA-personal (en)        
Jan Michelsen
Suppleant för TA-personal (en)
Stefan Ersson
Yrkeslivsrepresentant (en)
Maria Tsakiris

Protokoll

(klicka nedan, pdf, öppnas i nytt fönster)

Protokoll 2020-10-07 (pdf, 261kB)
Protokoll 2020-05-20
Protokoll 2020-03-18
Protokoll 2020-02-12
Protokoll 2019-12-11
Protokoll 2019-10-30
Protokoll 2019-09-04
Protokoll 2019-05-29
Protokoll 2019-02-20