Studentkår

vid Teaterhögskolan och Konstnärliga fakulteten

Studenter vid Teaterhögskolan i Malmö och resterande institutioner vid Konstnärliga fakulteten representeras av Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, SKFM. 

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet är en sammanslutning av studerande vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Respektive skola har även sin egen sektion. Studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen. Läs mer på Konstnärliga fakultetens studentinflytandesida.

Teaterhögskolans sektion per höstterminen 2020

Klara Jutterdal – TTPA
Helene Björkman – TTPC
Ingrid Einarsson – KOS
Hanna Westling – KOS 
Matilda Esselius – SKÅD1
David Bengtsson – SKÅD2

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, Teaterhögskolans representanter per höstterminen 2020

Lars Lundin – TTPC
Hanna Westling – KOS

Studentkåren

STUDENTKÅREN VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN (SKFM)

Facebook:www.facebook.com/SKFMalmo/

Kontakta Kårordförande 
E-post: sprakror [at] skfm [dot] se

studentkår sigill konstnärliga fakulteten