Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Teaterhögskolan deltar i förstudie

om Kulturens kompetensförsörjning

Trygghetsrådet TRS har beviljats stöd för en förstudie ur Europeiska Socialfonden (ESF). Teaterhögskolan i Malmö deltar som en av tjugo samarbetsparter och förstudien ska pågå från första oktober i år till sista maj 2016.
 
”Kulturens kompetensförsörjning” är en nationell förstudie inom temat kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet. Studiens syfte är att hitta modeller, metoder och samverkansformer som kan bidra till breddad rekrytering och ökade förutsättningar för ett livslångt lärande för yrkesverksamma inom scen, ton, film/tv.
 
Förstudien genomförs av Trygghetsrådet TRS på uppdrag av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Federationen svenska musiker. Samarbetspartners är Stockholms konstnärliga högskola, Teaterhögskolan i Malmö, Region Västerbotten, Region Östergötland, Film och TV Producenterna, Film i Skåne, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Filmpool Nord, Svenska Filminstitutet/Kreativa Europa Desk, Wermlandsoperan, Scenkonst Västernorrland, Danscentrum, Centrum för Dramatik, Teatercentrum, Musikcentrum, Filmcentrum, Dansalliansen, Teateralliansen, Musikalliansen och forskningscentrumet Helix Vinn Excellence Centre vid Linköping Universitet.
 
Förstudien går ut på att få en mer komplett bild över rörligheten och inlåsningseffekterna inom kulturbranschen, samt möjligheterna att bredda rekryteringen, dels måste man fastställa vilka insatser som på ett strategiskt plan har störst betydelse för branschens möjligheter att utvecklas. I kartläggningen är det också angeläget att undersöka vilka aktörer som bör och kan samverka för att lösa branschens mest angelägna kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehov.
 
Samtliga parter som står bakom denna ansökan är överens om att en viktig del av förstudiearbetet blir att undersöka hur man genom samverkan mellan olika aktörer kan bryta den segregering som råder inom kulturarbetsmarknaden. Parterna är också medvetna och angelägna om att jämställdhets- och tillgänglighetsaspekten liksom icke diskrimineringsprincipen ska integreras i alla delar av förstudiearbetet.