Dramatikerprogrammet

Årskurs 1

Frederik Randa-Boldt Timm, Nanna Berner, Oskar Bikkie Samson Gudmundsson och Segal Hassan Mohamed.