Martina Hemmingsson

Födelseår: 1993
Längd: 165
Sång: Mezzosopran
Språk: Svenska
Språkkunnighet
EngelskaSpeciella färdigheter: Sång, grunder i akrobatik, meisnerteknik

Utbildning
Teaterhögskolan i Malmö 2016-2019

Erfarenhet
Östgötateatern, Janna i ”Lupinerna”. Manus och regi Monica Wilderoth.  2018
Prague Film School 2015-2016

Examensföreställning #1
Kliniken
Av Lars Norén
Roll: Erika
10 föreställningar i Malmö
Regi Dennis Sandin
9 mars- 22 mars 2019.

 

 

Martina Hemmingsson

Martina Hemmingsson. (Foto).

Mail: martinahemmingsson [at] hotmail [dot] com
Telefon: 0702491872