Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om vår forskning

Teaterhögskolan forskar inom scenkonst med syfte att föreslå ny kunskap, former, metoder och tekniker, genom vilka scenkonsten bättre kan möta vår tids behov och förhoppningar. 

Teaterhögskolans forskningsrelaterade verksamhet bedrivs under samlingsnamnet 'Forskningskollegiet'. Kollegiet har ansvar för planering, genomförande och utveckling av verksamheten. Kollegiet syftar till att tillhandahålla en kollegial mötesplats för forskare, konstnärer och pedagoger inom scenkonst, med särskilt fokus på inter- och transdisciplinära samarbeten, både i regional och internationell miljö. 

Forskarverksamheten är uppdelad i doktorandprojekt, forskningsprojekt för seniora forskare och konstnärliga utvecklingsprojekt (KU) för lärare.

Forskningskollegiet arrangerar symposier, workshops, gästföreläsningar, rundabordssamtal, seminarier för doktorandernas pågående arbete samt disputationer. Evenemangen tillkännages här på Teaterhögskolans hemsida. En del av evenemangen är helt offentliga, medan andra kräver anmälan. Anmäl dig gärna till Forskningskollegiet sändlista genom att skicka ett mejl till jan [dot] michelsen [at] thm [dot] lu [dot] se. Verksamheten äger huvudsakligen rum på Inter Arts Centre, en plattform för konstnärliga experiment och forskning vid Konstnärliga fakulteten.

Två av Teaterhögskolans doktorander genomför för närvarande sina studier som en del av Forskarskolan Agenda 2030, en tvärvetenskapligt och innovativ forskarskola vid Lunds universitet. 

Kollegiet leds av en styrgrupp för forskning och utveckling (FoU).

Profil och vision

Den konstnärliga forskning och det utvecklingsarbete som bedrivs av doktorander, lärare, postdoktorer och seniora forskare vid Teaterhögskolan har ett gemensamt mål: att forska inom scenkonst och föreslå ny kunskap, former, metoder och tekniker, genom vilka scenkonsten bättre kan möta vår tids behov och förhoppningar. 

Vi vill vidare skapa en dynamisk akademisk miljö, där konstnärligt skapande, akademisk forskning och utbildning ger varandra näring i en kritisk dialog, där ny kunskap föds ur fokuserade och tålmodiga samarbeten och där de involverade känner sig välkomna och kan mötas på lika villkor.

Forskarutbildning

I Forskningskollegiet sker forskarutbildningen i en kollegial gemenskap tillsammans med postdoktorala och seniora forskare. Kurser och seminarier utformas tillsammans för att tillgodose behoven i de doktorandprojekt som genomförs.

Två av Teaterhögskolans doktorander tillhör Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet.