Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ÖRESUND

Ett sund förenar lika mycket som det åtskiljer. En kan korsa det, men en kan också resa längs det. En kan använda det som en bro eller en barriär; som en kanal eller ett hinder. Och alla dessa handlingar kan ske i båda riktningarna. En kan inte lägga beslag på ett sund. Det är därför det fungerar som en gräns och ett medium för lokala fördelningar som inte är slutgiltiga, samtidigt som sundet fortsätter sin tvetydiga existens. I det här fallet fungerar det som ett emblem för de fenomen vi möter inom konsten, inklusive deras epistemologiska, politiska, etiska och ekologiska implikationer, och vad vi studerar inom konstnärlig forskning.

KOLLEGIUM

Kollegium är en grupp kolleger. Ett kollegium föds ur ett ömsesidigt val, och dess liv och varaktighet beror av medlemmarnas engagemang och trohet för denna handling. I det här fallet består det av människor med ett gemensamt intresse av att utveckla sig som forskare inom scenkonst och bygga en forskningskultur, där den typen av forskning bäst kan bedrivas. Vid The Öresund Collegium for Artistic research (Öresundskollegiet) träffas människor på lika grund, oavsett akademisk eller konstnärlig inriktning, bakgrund eller examen. En person tillhör kollegiet om de känner att detta är rätt typ av sammanhang för dem. Medlemskapet är inte beroende av antalet deltagare, och inte heller är ett evenemangs framgång beroende av antalet deltagare. Kollegiets mål är att göra sig intressant och relevant för sina fysiska och virtuella medlemmar.

KONSTNÄRLIG FORSKNING

The Öresund Collegium for Artistic research har som ledstjärna att konstnärlig forskning är samtidigt liberal och fokuserad. Å ena sidan kan konstnärlig forskning avse all forskning som bedrivs vid en konstnärlig högskola i förhållande till dess ämnesområde, i detta fall scenkonst. Å andra sidan bygger kollegiets arbete på fokuserad reflektion över konstnärliga fenomen och problem. Arbetets fokuserade karaktär hänger delvis samman med dessa fenomen eller problem själva, med deras originalitet och/eller aktualitet, och delvis med de sätt på vilka vi studerar dem: här välkomnar kollegiet experter från olika områden för en tålmodig och långsiktig dialog om det gemensamma ämnet, vilket leder till kollektiva insikter och forskningsresultat.