Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öresund Collegium for Artistic Research

Konstnärlig forskning vid Teaterhögskolan i Malmö

Öresund Collegium for Artistic Research GRAFIK

The Öresund Collegium for Artistic Research (Öresundskollegiet för konstnärlig forskning) har sin bas vid Teaterhögskolan i Malmö (Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet). Det kombinerar doktorandstudier och postdoktoral forskning som relaterar till eller är relevant för scenkonsten, med särskilt fokus på interdisciplinära, transdisciplinära och interkonstnärliga samarbeten. Kollegiet ger utrymme och tillfälle för kunskapsbildning i en kollegial och förtrolig miljö. Syftet är att utveckla samarbeten med forskare, konstnärer och deras respektive institutioner i Öresundsregionen. Utgångspunkten ligger i den fruktbara och mångsidiga konstnärliga och akademiska kulturen i området: de tre högskolorna vid Konstnärliga fakulteten, de övriga fakulteterna vid Lunds universitet, de angränsande universiteten på båda sidor av Öresund samt en uppsjö av lokala konstnärliga, kulturella, sociala och ekologiska aktörer. Kollegiet syftar till att berika detta landskap med idéer och initiativ från den scenkonstnärliga forskningen.

På grund av dess internationella forskningsfält, och engelska som arbetsspråk, förekommer vissa undersidor till denna sida på engelska, och en samlad engelsk presentation av forskningen på Teaterhögskolan finns tillgänglig på skolans engelska webb-plats (thm.lu.se/en, nytt fönster).

Kollegiedagarna, som äger rum en gång i månaden på Teaterhögskolan och Inter Arts Center, omfattar forskningsutställningar av postdoktorala projekt från både LU och andra håll, besök av nationella och internationella experter liksom även doktorandpresentationer (inklusive doktorandernas delseminarier och disputationer). Kollegiet vänder sig till konstnärliga utövare, forskare och studenter som är intresserade av forskningssamarbete. Forskare som är verksamma inom konstnärlig forskning eller relaterade områden är välkomna att inkomma med bidrag till framtida kollegiedagar.

Dessutom erbjuder kollegiet handledningsstöd för de konstnärliga utvecklingsprojekt (KU) som genomförs av Teaterhögskolans anställda, samt är en arena där de kan presenteras.
 


Möt forskarkollegiet (klicka mosaik, nytt fönster)>>

Mosaik av 12 porträttfoton forskare Teaterhögskolan i Malmö. Foto

 

 

 

 


Under kollegiets första året, 2020–2021, fokuseras programmet på Konstnärliga fakultetens forskning. Från och med 2021 strävar vi efter att organisera regelbundet återkommande interdisciplinära studiedagar, där forskare från hela världen förenar sin expertis för att diskutera och lösa problem som härrör från eller som är relevanta för den scenkonstnärliga praktiken. 

Vill du hålla dig informerad om våra aktiviteter, skicka gärna ett e-postmeddelande till research [at] thm [dot] lu [dot] se med en önskan om att få Öresundskollegiets nyhetsbrev.


Framtida programpunkter för the Öresund Collegium for Artistic Research tillgängliggörs i det engelska kalendariet (nytt fönster):

Upcoming Collegium Events

More info and contact

Esa Kirkkopelto
Professor
esa [dot] kirkkopelto [at] thm [dot] lu [dot] se

Kent Sjöström
Docent
kent [dot] sjostrom [at] thm [dot] lu [dot] se

Sven Bjerstedt
Docent
sven [dot] bjerstedt [at] thm [dot] lu [dot] se

Upcoming Collegium Events