Teaterhögskolan i Malmö, Pelle Hanaeus, universitetsadjunkt i scenframställning

Pelle Hanaeus

Universitetsadjunkt Scenframställning och Utbildningsansvarig på Skådespelarprogrammet

Teaterhögskolan i Malmö, Pelle Hanaeus, universitetsadjunkt i scenframställning