Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande är ett 3-årigt kandidatprogram som syftar till att utbilda dramatiker med god konstnärlig och professionell förmåga. Utbildningen har, i lite olika skepnader, funnits i 15 år och utbildat några av de främsta dramatikerna i Sverige. Utbildningen har nära samarbeten med stadens rika teaterliv och lägger stor vikt vid internationella utblickar. Särskilt fokus läggs i utbildningen på samverkan mellan text och skådespelarens arbete.

Undervisning består inledningsvis i huvudsak av handledning av kortare skrivuppgifter. Centrala begrepp under handledningen är handling, situation och dramatisk konflikt. Med tiden kompletteras undervisningen också med övningar i dramaturgisk struktur. Under sista terminen förväntas du kunna skapa och genomföra en pjäsidé om cirka en timme. Målet är att du efter utbildningen skall ha en praktisk och konstruktiv förmåga att pendla i perspektiv mellan den spontana kreativiteten i det dramatiska skrivandet och det strukturerade planerandet av sceniska skeenden.

Vid sidan av det egna skrivandet läggs stor vikt vid läsning av både samtida och äldre dramatik, dels för att skapa inspiration och dels för att sätta det egna skrivandet i relation till traditionen. Därtill ägnas en viktig del av utbildningen till att förstå och problematisera teori kring såväl teater som konstform som andra konstyttringar. Allt för att du efter genomgången utbildning ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt lösa de konstnärliga uppgifter som dramatiker ställs inför.

För mer detaljerad information om undervisningen och lärandemål se kursplaner.

Utbildningen ger behörighet att söka ytterligare två års utbildning på masternivå.

Antagning sker vart tredje år. Mer information finns under ”Ansökan”.

 

Relaterad information

Ansökan
Nästa anmälningsperiod planeras inför hösten 2020.

Ytterligare information om dramatikerutbildningen ges av Fredrik Haller

fredrik [dot] haller [at] thm [dot] lu [dot] se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kursplan
Utbildningsplan
Folder