2008 2xtysk dramatik

2xtysk dramatik

2xtysk dramatik

2xtysk dramatik

2xtysk dramatik

Frihet i Bremen
av Rainer Werner Fassbinder
Klaras relationer
av Dea Loher

Inscenering
Birgitta Vallgårda och Fredrik Haller

Medverkande
Nils Dernevik
Anna Granquist
Ellen Hennig
Torbjörn Lindberg
Ida Löfholm
Ingrid Meling Enoksen
Andreas Nilsson
Daniel Nyström
Mårten Svedberg
Caroline Söderström
Jörgen Thorsson

Spelperiod 24/10 - 23/11 2008