Sommargäster

sommargäster 01

sommargäster 02

sommargäster 03

Sommargäster av Maxim Gorkij

Sommargäster spelades den 26/4-24/5 2006 på Bryggeriteatern.

Regi Hilmir Snaer Gúdnason.

Medverkande:
Anna Rydén
Björn Johansson
Camaron Silverek
Erik Magnusson
Jenny Nilsson
Johannes Wanselow
Julia Marko-Nord
Karin Sillberg
Lars Bringås
Maria Granhagen
Mattias Redbo
Rakel Wärmländer