Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatredovisningar TTP C 2020

Studenterna har i sitt arbete med sina examensprojekt utgått från boken Walden av Henry D. Thoreau och redovisningarna är den slutliga formen att ta del av detta arbete.

Affishbild TTP Kandidatredovisningar 2020

Per Henrik Christmar - Kandidatredovisning Greetings to God!  
Emilia Brodén - Kandidatredovisning Naturens Dränage
Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman- Kandidatredovisning Profil
Lars Lundin - Kandidatredovisning Naturfragment
Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel - Kandidatredovisning visit/visit


Per Henrik Christmar - Kandidatredovisning

Greetings to God!  

En stuga. Ett rum. Tre gånger fem meter. Ett fönster. Utanför pågår verkligheten. Innanför sker en pånyttfödelse. Utsidans realitet kryper närmre och närmre. Långsamt sipprar den in genom springor och fogar. Den kryper in under huden och inkräktar på jaget. Men vem är det som styr egentligen?

 

Eventbild till verket "Greetings to God!" - Per Henrik Christmar
"Greetings to God!" - Per Henrik Christmar

 

Föreställningsbild från "Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020, Teaterhögskolan i Malmö
"Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020, Teaterhögskolan i Malmö
"Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020, Teaterhögskolan i Malmö
"Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020, Teaterhögskolan i Malmö
"Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020, Teaterhögskolan i Malmö
"Greetings to God!" - Per Henrik Christmar, TTP Kandidatredovisning 2020

 


Emilia Brodén - Kandidatredovisning

Naturens Dränage

En monolog med spår av ärrvävnad, sår, saknad, natur och ensamhet i en ny värld. Möt Lina och lyssna till hennes dagliga lägesrapport via den digitala världen.

Eventbild till verket "Naturens Dränage" - Emilia Brodén - Kandidatredovisning TTP C 2020
"Naturens Dränage" - Emilia Brodén
Föreställningsbild från "Naturens Dränage" - Emilia Brodén, TTP Kandidatredovisning 2020
"Naturens Dränage" - Emilia Brodén, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Naturens Dränage" - Emilia Brodén, TTP Kandidatredovisning 2020
"Naturens Dränage" - Emilia Brodén, TTP Kandidatredovisning 2020

Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman- Kandidatredovisning

Profil

För att det inte var mitt till att börja med. Jag får inte stanna här, utan måste döda tiden och såra evigheten. Jag ville leva innerligt. Jag tog och tog men hon tog alltid tillbaka. Det var lag. Lär mig du skog, sjöng hon. Men hon var inte tillräckligt många. Profil är baserad på intervjuer som rör frågor om hem och identitet. Med tre kroppar gestaltas förhållandet mellan kraft och motkraft. Har du erkänt din sårbarhet?

Eventbild till verket "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman- Kandidatredovisning TTP C 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman
Föreställningsbild från "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020
"Profil" - Sofia Källman, Greta Karlsson och Helene Björkman, TTP Kandidatredovisning 2020

Lars Lundin - Kandidatredovisning

Naturfragment

Ett bröl från skogen. En vindpust. En droppe vatten. Sol går upp. Sol går ner. En klocka som tickar. Ett ljudspel i två delar.

 

Eventbild till verket "Naturfragment" - Lars Lundin - Kandidatredovisning TTP C 2020
"Naturfragment" - Lars Lundin
Föreställningsbild från "Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020 , Teaterhögskolan i Malmö
"Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020 , Teaterhögskolan i Malmö
"Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020 , Teaterhögskolan i Malmö
"Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020 , Teaterhögskolan i Malmö
"Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020 , Teaterhögskolan i Malmö
"Naturfragment" - Lars Lundin, TTP Kandidatredovisning 2020

 


Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel - Kandidatredovisning

visit/visit

Varmt välkomna att fira med oss! Vi bjuder på dans, dryck och snacks, allt på avstånd förstås. det är kallt, kallt. tomt, tomt, tomt. hemskt, hemskt, hemskt. ens territorier är bortom räckhåll, inte för att de är inbillade. Tack Gylleboverket, Ingrid Einarsson, Johannes Rydinger, Selma Kjellsson, Amanda Lebert, Chris Staudinger.

 

Eventbild till verket "visit/visit" - Adrian Katsky, Fredrika Propp Moser, Liza Tegel - Kandidatredovisning TTP C 2020
"visit/visit" - Adrian Katsky, Fredrika Propp Moser, Liza Tegel
Föreställningsbild från "visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
"visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
"visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
"visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
"visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020

 

Föreställningsbild från "visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
"visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
Föreställningsbild från "visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020
"visit/visit" - Adrian Kautsky, Fredrika Pripp Moser, Liza Tegel, TTP Kandidatredovisning 2020