Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fridhems folkhögskola

Teaterhögskolan arbetar för en breddad rekrytering, jämställdhet och mångfald. Som en viktig del av arbetet har Teaterhögskolan i Malmö inlett ett samarbete med Fridhems folkhögskolas nya utbildning, Fridhems Scenkonststudio, en förberedande ettårig utbildning, i syfte att öka den kulturella mångfalden på de svenska scenerna.

För att scenkonsten ska behålla sin relevans är det av yttersta vikt att Teaterhögskolan fortsätter att arbeta för en breddad rekrytering. Det är avgörande för den framtida scenkonsten att det utbildas skådespelare och dramatiker med olika bakgrund, perspektiv och berättelser. Om inte, riskerar scenkonsten att förlora sin relevans och sitt demokratiska värde.

 

Fridhems Scenkonststudio

Fridhems Scenkonststudio

Fridhems Scenkonststudio startade i augusti 2019 med 18 antagna deltagare. Utbildningen består av olika block med fokus på scenkonst. Lärandeprocessen är i centrum och undervisningen utgår från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter, där de själva är med och påverkar utbildningen genom samtal och aktivt deltagande i gruppen. Undervisningen är tvåspråkig, man talar både svenska och engelska, för att man ska kunna lära sig att uttrycka sig på båda språken. En del arabiska talas också för att alla ska förstå och ta kunna ta del av undervisningen.

Huvudlärare på utbildningen är Rayam Al Jazairi, som bland annat startat upp den flerspråkiga teatergruppen Teater Ja:La:Da i Malmö 2013.  Deltagarna kommer från olika bakgrund, med olika erfarenhet av teater.

Teaterns uppgift är att spegla samhället, därför måste teatern och scenkonsten öppna upp för det samhälle som vi lever i idag, menar Rayam Al Jazairi. I dagens Malmö talas det 150 olika språk och mer än 180 nationaliteter finns representerade. Vilka historier ska vi berätta och för vem? De frågorna måste vi ständigt ställa oss, säger Rayam Al Jazairi.

Fridhems Scenkonststudio är en pilotutbildning, i dialog med deltagarna finns redan planer på att utveckla utbildningen inför nästa läsår.

 

Fridhems Scenkonststudio

Samarbetet

Samarbetet inleddes då både Teaterhögskolan i Malmö och Fridhems folkhögskola haft tankar på en utbildning i syfte att bredda rekryteringen till skolor för högre utbildning inom scenkonst, samt i förlängningen till svensk teater.

Våren 2019 deltog studenter och en lärare från Teaterhögskolan i ett antal workshops tillsammans med deltagare från Fridhems folkhögskola och ungdomar från utsatta bostadsområden med intresse för scenkonst, musik och film.

Inför antagningsarbetet till Fridhems Scenkonststudio 2019 deltog Barbara Wilczek-Ekholm från Teaterhögskolan i Malmö tillsammans med Rayam Al Jazairi och två elevassistenter från Fridhems folkhögskola. Lärare från Teaterhögskolan i Malmö arbetar också som gästlärare på Fridhems Scenkonststudio i ämnen som röst/tal och rörelse.

 

Fridhems Scenkonststudio

Memories for Use, workshop med Unga Klara

I samband med Unga Klara On Tour Malmö, höll Unga Klaras konstnärliga ledare Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff workshopen Memories for Use för skådespelarstudenterna i årskurs ett samt för Fridhems Scenkonststudios deltagare.

Utbytet inleddes med att se Unga Klaras föreställningen X. En föreställning om att leva i Sverige idag, med utgångspunkt i att även Sverige har en kolonial och rasistisk historia. Sedan följde två dagars intensiv workshop med fokus på barnperspektivet. Praktiska övningar varvades med samtal utifrån deltagarnas barndomsminnen. Några av minnesbilderna förvandlades snabbt till scenskisser och pjäsidéer som bland annat handlade om skolgården i egenskap av ett samhälle i miniatyr, pappan som vardagshjälte, machonormen och pojkdrömmar, idoler, psykisk ohälsa hos barn och frånvarande föräldrar. Skisserna visades sedan för elever i årskurs tre från Möllevångsskolan i Malmö. Att få träffa publiken i ett tidigt skede under arbetsprocessen är en av Unga Klaras framgångsrika arbetsmetoder. I mötet med publiken, stora som små, skapas magi, och en större förståelse för varandras världar.

Utbytet mellan skolorna skapade också en extra dimension till workshopen då många barndomsminnen och upplevelser var lika och fundamentala samtidigt som de skiljer sig avsevärt utifrån vilka förhållanden och delar av världen som en växt upp i.

Samarbetet mellan Teaterhögskolan och Fridhems Scenkonststudio fortsätter under 2020.

Läs mer om Fridhems Scenkonststudio på jalada.se