Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rörelsernas museum

Malmö stad har fått regeringens stöd att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö och Teaterhögskolan i Malmö är med som en partner i samtalet om ett framtida framväxande nytt museum i Malmö

Rörelsernas museum i Malmö kommer att bli Sveriges första nationella museum för demokrati och migration. Idéen till detta nya museum föddes ur tanken att varje enskild person har rätt till sin egen historia. Muséet kommer att sträva efter att bli en plats fri från konventioner och nedärvda strukturer där nya arbetsmetoder kan utvecklas utan rädsla för att ta tag i de svåra frågorna som är vitala för att förstå människors och tankars rörelser över gränser. 

teaterhögskolan i Malmö Rörelsernas museum

Malmö är med sitt unika geografiska läge porten till Europa och det finns en stor inflyttning till Malmö också från resten av landet. Det är många som passerar men också en hel del som väljer att bo här. Med tiden har staden också kommit att bli känd som en hoppets hamn för många som har flytt krig och förföljelse. Genom sitt konstanta inflöde av människor med mycket engagemang så har staden en dynamisk, levande och föränderlig karaktär och som gör att staden inte har en fast definition. Malmö är med andra ord en glokal stad med erfarenheter av, och förståelse för migrationens påverkan på samhället, på kulturlivet och på arbetslivet.

En förstudie framtagen på uppdrag av Malmö Stads kommunstyrelse för att undersöka möjligheterna att initiera ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö har tagits fram och planeringsarbetet fortsätter. 

Läs mer på Malmö Stads hemsida