Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sven Bjerstedt

Intermediala begreppslån är ett fenomen som har central betydelse för hur vi uppfattar de temporala konstformerna. 

Min doktorsavhandling Storytelling in Jazz Improvisation: Implications of a Rich Intermedial Metaphor (2014) studerar hur begreppet 'storytelling' används när man talar om jazzimprovisation. Undersökningen bygger på en intervjustudie med syfte att klargöra hur svenska jazzmusiker använder begreppet.

I min bok Skådespelarens musikalitet (Gidlund, 2017) studeras på liknande sätt hur begreppet ’musikalitet’ används på talteaterns område av svenska skådespelare, regissörer och dramatiker.

I en kommande bok fortsätter jag att utforska hur temporala konstformer speglar sig i varandra för att nå en djupare förståelse av sig själva. Nutida musik- och teaterpraktik sysselsätter sig i hög grad med att utforska gränslandet mellan de traditionella konstformerna. Det teoretiska utforskandet av begrepp som rik intermedial metaforicitet och spegelreflektivitet kan möjliggöra ny relevant kunskap, förståelse och begreppsliggörande beträffande konstarternas inbördes förhållanden. Därigenom kan detta utforskande ha betydelse såväl för konstarternas teori som för deras praktik genom att lägga grunden för en fördjupad förståelse av den dubbelriktade relationen mellan vetenskaplig och konstnärlig kunskap.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sven Bjerstedt Teaterhögskolan i Malmö
E-post: sven [dot] bjerstedt [at] thm [dot] lu [dot] se

Ytterligare information

Sven Bjerstedts avhandling Storytelling in Jazz Improvisation: Implications of a Rich Intermedial Metaphor är nu nerladdad mer än 5000 gånger! Läs den du också.

Recensioner av Sven Bjerstedts bok Skådespelarens musikalitet.

Teaterhögskolan i Malmö Sven Bjerstedts Skådespelarens musikalitet

Recension av Frida Röhl i Teatertidningen 4/2017:

Recension av Carlhåkan Larsén i Opus 75/2017:

Recension av Margareta Wiman i Btj-häftet 10/2017: