Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2019 Sommarkurser

 

DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE  |
PLATSSPECIFIKA MÖTEN  |
MUSIKDRAMATISK GESTALTNING  |  
SKÅDESPELARENS ARBETE FRAMFÖR KAMERAN  |

 

teaterhögskolan i Malmö Sommarkurser Lidia Wos
Foto: Nelson Rodriguez Smith

Dokumentärt berättande 

(SKÅB12)
Kursen i dokumentärt berättande riktas till studenter som är intresserade av intervjuteknik för att kunna genomföra scenkonstverk med inriktning mot dokumentärt berättande.
Kursen är utformad för att ge kännedom kring intervjutekniker, strukturerande av insamlat material och hur dessa kan omformas till sceniska berättelser som ska framföras inför en publik. Undervisningen sker i workshopform där arbetet syftar till att utveckla och genomföra egna mindre scenkonstprojekt, enskilt eller i grupp, med inriktning mot dokumentärt berättande.
Undervisande lärare är Daniel Wedel och Lidia Wos.
Läs mer

Platsspecifika möten 

(SKÅB14)
Kursen i platsspecifika möten riktas till studenter som är intresserade av att utgå från platsen för att skapa scenkonstnärliga möten.
Kursen är utformad för att utveckla metoder för hur publik kan omvandlas till deltagare och medskapare i ett konstnärligt arbete där utgångspunkten är platsen och dess landskap och människor. Kursen syftar till att skapa dramaturgiska modeller för hur narrativ kan kopplas till en plats snarare än en text.
I kursen ingår att den studerande i workshopsform ska utveckla olika mindre scenkonstnärliga möten med utgångspunkt i specifika platser. De studerande arbetar enskilt och i grupp.
Undervisande lärare är Sara Erlingsdotter.
Läs mer

Musikdramatisk gestaltning

(SKÅB15)
Kursen i musikdramatisk gestaltning riktas till studenter som är intresserade av att gestalta med musik.
Under kursen instuderar studenterna ett givet material enskilt, samt med stöd av pedagog. Lektioner genomförs individuellt och i grupp för att studenterna ska förfina de berättartekniker som krävs i musikdramatisk gestaltning.
Undervisningen består av övningar och repetitionsarbete enskilt och i grupp.
Undervisande lärare är Monica Tyllgren.
Läs mer

Skådespelarens arbete framför kameran

(SKÅB17)
Kursen i filmskådespeleri riktar sig till studenter som är intresserade av att agera framför kameran.     
Kursen är utformad för att ge studenten kännedom om att agera framför kameran. I ett teoretiskt och ett praktiskt block undersöks de grundläggande principerna för att skapa film; att uppmärksamma skillnaderna mellan teaterns och filmens uttryck; hur skådespelaren kan omformulera/ tolka filmregi-instruktioner till konkreta användbara skådespelarverktyg.
Undervisande lärare är Goran Kapetanovic och Jenifer Malmqvist.
Läs mer

 

Relaterad information

Att representera en annan människa, fortsättningskurs
7,5 högskolepoäng

Kurskod: SKÅN21 


Performance och Community (Performance and Community)
7,5 credits

Course code: SKÅN20

Utbildningskoordinator
Marta Malmsten
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se