Musikdramatisk gestaltning

(SKÅB15)

Kursen i musikdramatisk gestaltning riktas till studenter som är intresserade av att gestalta med musik.
Undervisande lärare är Monica Tyllgren.

teaterhögskolan i Malmö Sommarkurser Musikdramatisk Gestaltning

Under kursen instuderar studenterna ett givet material enskilt, samt med stöd av pedagog. Lektioner genomförs individuellt och i grupp för att studenterna ska förfina de berättartekniker som krävs i musikdramatisk gestaltning.
Undervisningen består av övningar och repetitionsarbete enskilt och i grupp.

Undervisande lärare

Monica Tyllgren

RELATERAD INFORMATION

Utbildningskoordinator
Marta Malmsten
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se