Konceptuell scenkonst

Teater: Inriktning konceptuell scenkonst

PERFORMANCE OCH UTVIDGAT BERÄTTANDE

Anmälningsperioden till vårens kurser i Konceptuell scenkonst är stängd.

Anmälningsperioden till SKÅL01, Teater: Inriktning konceptuell scenkonst (nytt fönster antagning.se) och SKÅK01, Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs (nytt fönster antagning.se), med start våren 2021 var öppen på antagning.se till 15 oktober 2020.


Grundkurs (SKÅL01, 30 hp), fortsättningskurs (SKÅL02, 30 hp) och kandidatkurs (SKÅK01, 30 hp) i Konceptuell scenkonst är utbildningen för dig som vill utveckla ditt konstnärskap, bredda berättandet inom scenkonstfältet och vara med om att skapa framtidens scenkonst.

Collage av eventbilder till Konceptuell scenkonsts redovisningar. Grafik

Kurserna fokuserar på konstnärlig praktik, reflektioner däromkring och hållbart konstnärligt entreprenörskap. Målet är att utbilda konstnärer som kritiskt involverar sig i, och svarar på, samtiden. Under kurserna arbetar studenterna med att konceptualisera sina konstnärliga idéer och ges möjligheter att arbeta interdisciplinärt med text, ljud och video. Därutöver utforskas relationen till publiken genom deltagarbaserad scenkonst samt metoder för platsspecifik scenkonst.

Konceptuell scenkonst strävar efter att ge de studerande verktyg till att kombinera tanke med praktik och att skapa, förstå och kommunicera scenkonst som utvidgar vår förståelse för teater. Kurserna syftar till att introducera och kontextualisera begrepp inom konstnärlig metod, dramaturgiska strukturer och konceptutveckling med ambitionen att utveckla ett eget konstnärligt språk.

Undersökandet av den konstnärliga praktiken kompletteras med fördjupning i och diskussion om estetiska, politiska och sociala trender i samtida konst. Här fokuserar vi bland annat på hur aktivistiska och kollaborativa tillvägagångssätt kan vara med och förändra konstens roll i samhället och skapa nya hållbara gemenskaper i en konstnärlig kontext.

Kurserna erbjuder även en introduktion till samtida performancekonst, så som; expanded performance, research-based  performance och durational performance, samt studerar nutidens tongivande scenkonstgrupper och scenkonstnärer inom fältet, exempelvis Rimini Protokoll, Milo Rau / International Institute for Political Murder, SheShePop, Mette Ingvartsen och Nature Theatre of Oklahoma.

Behörighet och urval
Behörighet för grundkursen (SKÅL01, 30 hp) är studier med scenkonstnärlig konceptuell inriktning om minst 90 hp eller motsvarande.
Urval sker genom:
• bedömning av personligt brev med motivering till varför den sökande vill gå kursen
• beskrivning av planerade projekt under kursen
• arbetsprov i form av dokumentation av tidigare genomförda egna verk

Behörighet för fortsättningskursen (SKÅL02, 30 hp) är att studenten har slutfört grundkursen Teater: Inriktning konceptuell scenkonst.
Urval sker genom:
• bedömning av personligt brev med beskrivning av planerade projekt under kursen
• bedömning av genomförda verk/projekt under kursen Teater: Inriktning konceptuell scenkonst samt utanför utbildningen

Behörighet för kandidatkursen (SKÅK01, 30 hp) är att studenten har slutfört kursen Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningskurs.
Urval sker genom: 
• bedömning av personligt brev med beskrivning av planerat examensprojekt den sökande vill genomföra under kursen
• bedömning av genomförda verk/projekt under kurserna Teater: Inriktning konceptuell scenkonst och Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningskurs samt utanför utbildningen. 

RELATERAD INFORMATION

Anmälningsperioden till SKÅL01Teater: Inriktning konceptuell scenkonst och SKÅK01Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs, med start våren 2021 var öppen på antagning.se till 15 oktober 2020.


SKÅL01, Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, 30 högskolepoäng
Kursplan (pdf, 268 kb)

SKÅL02, Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningkurs, 30 högskolepoäng
Kursplan (pdf, 262 kb)

SKÅK01, Teater, Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Kursplan (pdf, 214 kb)
Examensbeskrivning (pdf285 kb)

 

 

Mer info & kontakt

Utbildningsansvarig
Sofie Lebech
sofie [dot] lebech [at] thm [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator
Marta Malmsten
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se

Aktuellt & Arkiv

side_faktaruta_puff_224x73_72ppi_tint_3.jpg