Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentröster

TTP

studentröster

 

Jag har länge sökt efter en scenkonstutbildning som lär mig stå på egna ben, samtidigt som den ger mig kompetensen att våga jobba medvetet och reflekterande. På TTP får vi med hjälp av gästföreläsare från hela branschen, verktyg att utifrån en politisk omvärldsanalys, kritiskt granska hur scenkonstsverige ser ut idag. På de teoretiska lektionerna uppmuntras vi att reflektera normkritiskt över hur historien färgar oss och i de praktiska momenten får vi möjlighet att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Min identitet som scenkonstnär utvecklas och utmanas varje dag. TTP strävar inte efter att efterlikna någon annan utbildning i Sverige, utan vill istället skapa sina egna förutsättningar att arbeta efter, för att på bästa sätt ge oss studenter den kompetens vi behöver för att jobba, såväl som forska i konsten. Jag är stolt över att även jag, som student, kan vara med och påverka dess framtid och utveckling.

Adriana Aburto Essén, kandidatkursen hösten 2014

 

Vi kom in på Teaterns teori och praktik som teaterarbetare och kom ut, något omtumlade men med leenden på läpparna, som reflekterande praktiker. Vad utbildningen har gett oss kan vi inte överblicka än (om någonsin) men vi vet att den har gett bestående avtryck t.ex. i vårt arbete med ny teknik och alternativa sätt att placera publikens upplevelse i centrum. Tack vare utbildningen har vi utvecklat ett teoretiskt självförtroende och initiativ gentemot en bransch i förändring. Tack vare skolan har vi kunnat förverkliga vår ambition att resa mycket och ta del av andras arbetssätt, vi har under utbildningen praktiserat hos Rimini Protokoll och spelat på festivaler runt om i Norden med våra egna produktioner. 

Emma Bexell och Stefan Stanisic, kandidatkursen hösten 2013

 

Berikande! Det är ordet som nog bäst sammanfattar vår upplevelse av Teaterns teori och praktik. Utöver att ha berikats med en djupare förståelse för teaterns både praktiska och teoretiska förutsättningar, har vi berikats med värdefulla redskap för att bättre kunna se och sätta perspektiv på egna och andras konstnärliga praktik. Under vår tid på utbildningen har vi fått möjlighet att stifta bekantskap med scenkonstaktörer av alla dess slag, fått möjligheten att knyta värdefulla kontakter med en bransch i ständig rörelse, samt inspirerats att fortsätta med egna undersökningar, såväl teoretiska som praktiska. Utbildningen har gett oss en kompass att ta hjälp av, en karta att navigera efter och – inte minst – en värdefull och avgörande förståelse för fältet.
 
Mattias Thernström Florin och Marcus Thernström Florin, kandidatkursen hösten 2014