Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dramatikerprogrammet

 
Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande, 180 hp

Teaterhögskolan erbjuder en fyraårig konstnärlig kandidatutbildning i dramatiskt skrivande dit tre studenter antas vartannat år.

Utbildningen vänder sig till dig som har en stor passion för att skriva och berätta något väsentligt och syftar fortsatt till att utbilda dramatiker med god konstnärlig och professionell förmåga. Du som söker behöver inte ha stor erfarenhet av att skriva just dramatik men du behöver stor vana av att skriva.

Utbildningen fokuserar huvudsakligen på skrivande för teaterscenen men du kommer också att övas i att skriva för andra konstnärliga sammanhang som film, TV och pod. Under utbildningen kommer du att ges möjlighet till både praktik på en teater och att få ditt examensverk uppfört som en föreställning. Efter utbildningen kan du arbeta som dramatiker eller dramaturg för scenkonst, film eller till exempel radioteater. Några av Sveriges främsta dramatiker har gått utbildningen och är nu yrkesverksamma som dramatiker, dramaturg och manusförfattare för både scen och film.

Det egna skrivande står i centrum under utbildningen. Inledningsvis består undervisningen av övningar kring centrala begrepp för det dramatiska skrivandet som situation, handling och dramatisk konflikt. Med tiden övergår undervisningen till att bli allt mer individuellt anpassad för att studenten skall utveckla en egen konstnärlig röst. Ditt skrivande kommer att handledas individuellt eller i små grupper två gånger i veckan av lärare som vid sidan av stor pedagogisk erfarenhet också har erfarenhet av eget konstnärligt arbete.

Vid sidan av det egna skrivandet består undervisningen också av ämnena Dramaturgi med fokus på att strukturera händelser, Repertoarkunskap som består av pjäsanalys, Berättande och media som består av workshoppar där berättande i olika medier prövas, samt Teori för konstnärlig praktik.

Programmets upplägg

Utbildningen består av sex obligatoriska terminer där grunden för dramatiskt skrivande skapas och två valbara kompletterande terminer. Den första valbara terminen består av praktik på en teater med fokus på dramaturgens arbete, medan den andra valbara terminen består av ett uppsättningsarbete i samarbete med en professionell regissör och studenter på skådespelarprogrammet. Undervisningen sker på svenska. Det kan förekomma undervisning på andra skandinaviska språk och på engelska av gästlärare som dramaturger, regissörer och konstnärliga ledare vid olika teatrar. En betydande del av skolans arbete är det nationella och internationella perspektivet, där såväl studieresor, medverkan på teaterfestivaler samt utbyten med andra skolor ingår som en del av utbildningen. Utbildningen har också nära samarbeten med stadens rika teaterliv.

Efter utbildningen kan den student som gått de obligatoriska kurserna med godkänt resultat erhålla konstnärlig kandidatexamen medan de som också gått de valbara kurserna är berättigade till konstnärlig kandidatexamen med diplom. Utbildningen möjliggör också vidare studier på masternivå.

Antagning sker vart annat år och vid senaste antagningsomgången sökte 144 personer till programmet.

Lärare

Dramatikerprogrammet har ett flertal lärare och handledare knutna till sig. De flesta är återkommande över tid medan de som håller i korta workshoppar kan variera från läsår till läsår. Under sista året på programmet har studenten också en extern handledare för att kunna individanpassa undervisningen. Nedan följer ett urval ur lärarstaben som var knutna till utbildningen under läsåret 2019-2020.

Återkommande gästlärare:

Maja Zade
Dramatiker och dramaturg. Anställd sedan 2000 som dramaturg på Schaubühne am Lehniner Platz i Berlin, där hon har arbetat tillsammans med exempelvis Thomas Ostermeier, Katie Mitchell, Ivo van Hove, Luk Perceval, Benedict Andrews och Marius von Mayenburg. Zade är utbildad vid London University, Queen’s University i Canada och vid the Royal Academy of Dramatic Art in London.

Goran Kapetanovic
Filmregissör och manusförfattare. Har bland annat regisserat tv-serien Kalifat för SVT och vunnit Guldbaggen för bästa regi 2016 för Min Faster i Sarajevo. Utbildad vid Stockholms dramatiska högskola.

Manolis Tsipos
Regissör och författare. Med Aten som bas frilanar Manolis runt omkring i Europa både som författare och lärare. Hans pjäser har bland annat spelats på Avignon-festivalen i Frankrike. Manolis var också med och utvecklade Das Arts-skolans feedbackmetod som är det han i huvudsak undervisar i på Teaterhögskolan i Malmö.

Anmäl dig här

Anmälningsperioden till Dramatikerprogrammet med start hösten 2022 öppnar preliminärt den 15/3 2022.

Anmälan görs på antagning.se

Kontakt

Marta Malmsten
Utbildningskoordinator
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se

Fredrik Haller
Programansvarig
fredrik [dot] haller [at] thm [dot] lu [dot] se