Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konceptuell scenkonst

 
SKÅL01 | SKÅL02 | SKÅK01

Konceptuell scenkonst är utbildningen för dig som vill utveckla ditt konstnärskap, bredda berättandet inom scenkonstfältet och vara med om att skapa framtidens scenkonst.

Kurserna fokuserar på konstnärlig praktik, reflektioner däromkring och hållbart konstnärligt entreprenörskap. Målet är att utbilda konstnärer som kritiskt involverar sig i, och svarar på, samtiden. Under kurserna arbetar studenterna med att konceptualisera sina konstnärliga idéer och ges möjligheter att arbeta interdisciplinärt med text, ljud och video. Därutöver utforskas relationen till publiken genom deltagarbaserad scenkonst samt metoder för platsspecifik scenkonst.

Konceptuell scenkonst strävar efter att ge de studerande verktyg till att kombinera tanke med praktik och att skapa, förstå och kommunicera scenkonst som utvidgar vår förståelse för teater. Kurserna syftar till att introducera och kontextualisera begrepp inom konstnärlig metod, dramaturgiska strukturer och konceptutveckling med ambitionen att utveckla ett eget konstnärligt språk.

Undersökandet av den konstnärliga praktiken kompletteras med fördjupning i och diskussion om estetiska, politiska och sociala trender i samtida konst. Här fokuserar vi bland annat på hur aktivistiska och kollaborativa tillvägagångssätt kan vara med och förändra konstens roll i samhället och skapa nya hållbara gemenskaper i en konstnärlig kontext.

Kurserna erbjuder även en introduktion till samtida performancekonst, så som; expanded performance, research-based  performance och durational performance, samt studerar nutidens tongivande scenkonstgrupper och scenkonstnärer inom fältet, exempelvis Rimini Protokoll, Milo Rau / International Institute for Political Murder, SheShePop, Mette Ingvartsen och Nature Theatre of Oklahoma.

Behörighet och urval

SKÅL01, grundkurs 30 hp

För att vara behörig till grundkursen behöver du studier med scenkonstnärlig konceptuell inriktning om minst 90 hp eller motsvarande.

Urval sker genom:

• bedömning av personligt brev med motivering till varför den sökande vill gå kursen
• beskrivning av planerade projekt under kursen
• arbetsprov i form av dokumentation av tidigare genomförda egna verk

SKÅL02, fortsättningskurs 30 hp

För behörighet till fortsättningskursen ska du ha slutfört SKÅL01. Urval sker genom:

• bedömning av personligt brev med beskrivning av planerade projekt under kursen
• bedömning av genomförda verk/projekt under kursen SKÅL01 samt utanför utbildningen

SKÅK01, kandidatkurs 30 hp

För behörighet till kandidatkursen ska du ha slutfört kursen SKÅL02. Urval sker genom: 

• bedömning av personligt brev med beskrivning av planerat examensprojekt den sökande vill genomföra under kursen
• bedömning av genomförda verk/projekt under kurserna SKÅL01 och SKÅL02 samt utanför utbildningen. 

Anmälan är stängd

Anmälan till grundkurs och kandidatkurs med start våren 2022 är stängd. Besked kommer på antagning.se cirka 9 december.

Kontakt

Marta Malmsten
Utbildningskoordinator
Tel: +46 40 32 55 67
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se

Utbildningsansvarig:
Sofie Lebech

Kursplaner