Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Program

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

Målet för utbildningen är kreativa och självständiga skådespelare, som i samarbete med andra kan svara mot konstnärliga krav i olika sceniska sammanhang. Utbildningen är treårig och berättigar för masterstudier efter genomgången examen. Av c:a tusen sökande varje år antas i regel tolv studenter. Förutom i huvudämnet, scenframställning, ges undervisning i tekniska ämnen som rörelse, röst och tal, sång, musik, samt i teori.

Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Dramatikerutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö har en tydlig metodisk inriktning som är tänkt att vara till hjälp vilken stil, genre eller estetisk riktning studentens skrivande av fiktiv text än utvecklas emot. Det viktigaste momentet består i att studenten lär sig att relatera sitt arbete med texten till scenisk handling och situation. Att lära sig detta är samtidigt att tillägna sig en undersökande hållning i skrivandet. Det är grunden för textens samverkan med skådespelarens arbete och medför, när man väl lärt sig det, en ökad frihet i skrivandet för scenen. Den student som söker till utbildningen i Malmö förutsätts vara införstådd med att utbildningen har denna metodiska inriktning, samt vara beredd att lägga ner den tid och det arbete som av erfarenhet krävs för att skaffa sig denna färdighet.
Utbildningen är treårig.

Konstnärligt masterprogram i teater

Konstnärliga masterprogrammet i teater är en utbildning som erbjuder en fördjupning av tidigare studier och yrkesverksamhet inom området. Frågan som studenten under utbildningen skall försöka besvara är: Hur förverkligar jag mitt eget projekt tillsammans med andra?

Utbildningen har som mål att utveckla studenternas konstnärliga arbetsmetodik och hållning till det egna yrket. Studenten ska efter examen ha verktyg för att driva och utveckla konstnärliga processer och förverkliga sceniska projekt och på så vis vara med och utveckla en samtida scenkonst.

Studenterna arbetar tillsammans under ett läsår i tre studio-perioder med att lösa gestaltningsproblem för att på så sätt utveckla en konstnärlig metodik för att närma sig text, gestaltning och rum på nya sätt. Det innebär också att pröva hur studenterna kan samverka i skapandet av ett konstnärligt projekt, från idé och koncept till kommunikationen med en publik. Detta arbete handleds dels yrkesspecifikt för den individuella utvecklingen dels gruppvis för projektets utveckling. Varje studio avslutas med en föreställningsliknande redovisning. Master classes, föreläsningar och workshops med aktiva konstnärer ger sedan relief åt arbetet. Utbildningen är två-årig med möjlighet att ta en ettårig magister efter ett år.