Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sommarkurser

Teaterhögskolan erbjuder varje år ett antal kortare sommarkurser över 5-8 veckor med olika inriktning och innehåll.

I väntan på vilka sommarkurser som kommer att ges 2022 kan du här se vilka som har getts tidigare.


Att representera en annan människa, fortsättningskurs

Fortsättningen på förra sommarens populära kurs ledd av av den danska regissören och Reumert-pristagaren Tue Biering och dramatikern och dramaturgen Felicia Ohly. Det undersökande arbetet kring scenkonst och representation i gestaltning av en annan människas historia som startade i och med förra årets kurs fördjupas i år med en fortsättningskurs. Kursen syftar till att genom konstnärlig praktik utveckla metodik gällande representation och scenkonst. 

Performance and community

I denna sommarkurs välkomnar vi kursledare och handledare Nasim Aghili till skolan.  
Kursen kommer att ges på engelska och välkomnar internationella studenter att ansöka. Den vänder sig till studenter och konstnärer som har intresse för kollaborativa processer i samarbete med människor i samhället och communities utanför det kontnärliga fältet. 
Kursen kommer låta deltagarna bekanta sig med begrepp som de-kolonisering och "social art" samt beröra de etiska diskussioner som kan uppstå i förhållande till samarbete med aktörer utanför konstfältet i relation till sin egen konstnärliga praktik. 

Att representera en annan människa

Kursperiod vecka 24-27, 2020 (SKÅB18, 6 hp).

Kursen har som ambition att fördjupa studenternas konstnärliga kompetens kring representation och autenticitet samtidigt som den ger kännedom om och erfarenheter av insamlande av material för att gestalta en annan människas historia. Kursen leds av den kritikerrosade Reumert-prisade tillika kontroversiella danske regissören Tue Biering som i och med denna kurs ingår ett spännande partnerskap med Felicia Ohly, dramaturg på Malmö Stadsteater. 

Scenkonstarbete 

Kursperiod 8 juni – 5 juli, 2020 (SKÅA89, 7,5hp). 

Kurseb består främst av enskild handledning på distans som ges av kursledaren Iggy Malmborg på antingen engelska eller svenska. Kursdeltagarna kommer enskilt under handledning att få utveckla imaginära projekt, som under kursens gång kommer att få genomgå de flesta stadier vi möter i en scenkonst-process, ända fram till det att projektet skulle få komma in på scenen. Där kommer vi istället flytta oss till de tänkta efterdyningarna av det spelade verket och i ett sista steg forma en anekdot ur publikperspektiv till, det aldrig spelade, verket. 

Konceptuellt scenkonstarbete (Conceptual Project in Performing Arts)

Kursperiod vecka 31-35, 2020 (SKÅB10, 7,5hp)

The course Conceptual Project in Performing Arts (SKÅB10, 7,5 credits) will be led by Mia Habib and be given during week 31 - 35, 2020, as an online course. 
This summer course will be based on the ongoing performance project “How to die – Inopiné” and its´ research segment Displacement Curriculum. The course will consist of a seminar with various lecturers, developing a conceptual performance work under guidance, a public showing as well as a written reflection. 

Dokumentärt berättande 

(SKÅB12)
Kursen i dokumentärt berättande riktas till studenter som är intresserade av intervjuteknik för att kunna genomföra scenkonstverk med inriktning mot dokumentärt berättande.
Kursen är utformad för att ge kännedom kring intervjutekniker, strukturerande av insamlat material och hur dessa kan omformas till sceniska berättelser som ska framföras inför en publik. Undervisningen sker i workshopform där arbetet syftar till att utveckla och genomföra egna mindre scenkonstprojekt, enskilt eller i grupp, med inriktning mot dokumentärt berättande.
Undervisande lärare är Daniel Wedel och Lidia Wos.

Platsspecifika möten 

(SKÅB14)
Kursen i platsspecifika möten riktas till studenter som är intresserade av att utgå från platsen för att skapa scenkonstnärliga möten.
Kursen är utformad för att utveckla metoder för hur publik kan omvandlas till deltagare och medskapare i ett konstnärligt arbete där utgångspunkten är platsen och dess landskap och människor. Kursen syftar till att skapa dramaturgiska modeller för hur narrativ kan kopplas till en plats snarare än en text.
I kursen ingår att den studerande i workshopsform ska utveckla olika mindre scenkonstnärliga möten med utgångspunkt i specifika platser. De studerande arbetar enskilt och i grupp.
Undervisande lärare är Sara Erlingsdotter.

Musikdramatisk gestaltning

(SKÅB15)
Kursen i musikdramatisk gestaltning riktas till studenter som är intresserade av att gestalta med musik.
Under kursen instuderar studenterna ett givet material enskilt, samt med stöd av pedagog. Lektioner genomförs individuellt och i grupp för att studenterna ska förfina de berättartekniker som krävs i musikdramatisk gestaltning.
Undervisningen består av övningar och repetitionsarbete enskilt och i grupp.
Undervisande lärare är Monica Tyllgren.

Skådespelarens arbete framför kameran

(SKÅB17)
Kursen i filmskådespeleri riktar sig till studenter som är intresserade av att agera framför kameran.     
Kursen är utformad för att ge studenten kännedom om att agera framför kameran. I ett teoretiskt och ett praktiskt block undersöks de grundläggande principerna för att skapa film; att uppmärksamma skillnaderna mellan teaterns och filmens uttryck; hur skådespelaren kan omformulera/ tolka filmregi-instruktioner till konkreta användbara skådespelarverktyg.
Undervisande lärare är Goran Kapetanovic och Jenifer Malmqvist.

Kontakt

Marta Malmsten
Utbildningskoordinator
+46 40 32 55 67
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se